МEДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „Й. ФИЛАРЕТОВА“ ЧЕСТВА 60 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНОСТ „РЕХАБИЛИТАТОР“ В БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ На 15.06.2021 г. Медицински колеж Й. Филаретова“ към МУ- София отбеляза 60 години от началото на обучението по рехабилитация в България с уебинар под мотото „Специалността Рехабилитатор – винаги актуална за всички предизвикателства”. От 1961 г. до сега, в Read More …

УЧАСТИЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕ БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА&ЕСТЕТИКА

НОВИНИ За поредна година Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ участва в международния бизнес форум БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА&ЕСТЕТИКА, който се проведе в периода от 2 до 4 юни 2021 г. в Интер Експо Център – София. И тази година, форумът събра водещи компании от Read More …

УЧАСТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ ОТ МК ВЪВ ВТОРА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА НА ГЪРДА

НОВИНИ На 28-29 май 2021г. се проведе втора конференция на БДОДГ . В програмата на конференцията бяха включени теми представящи както образната диагностика на гърда, така и съвременни методи за лечение. Обсъдени бяха казуси от практиката и се подчерта мултидисциплинарния Read More …

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА“ КЪМ МУ – СОФИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 2021 ГОДИНА

НОВИНИ Град Истанбул, Република Турция Преподавателите от Медицински колеж проф. Мая Визева,дм и гл. ас. Петранка Гагова и преподаватели от Факултета по обществено здраве осъществиха преподавателска мобилност по програма Еразъм + в Istanbul Ayvansaray University в град Истанбул, Република Турция Read More …