Меню

ХОРИЗОНТ 2020

МАРИЯ СКЛОДОВСКА-КЮРИ

Предлага се подкрепа на млади и опитни изследователи с цел подпомагане на тяхната кариера и умения чрез обучение или назначения за определени периоди в друга държава или в частния сектор. Това им осигурява нови познания и опит, които им позволяват да достигнат пълния си потенциал.

За повече информация:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions

За отворени процедури за кандидатстване:
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)