Меню

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2023

ГРАФИК

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ – СТУДЕНТИТЕ!

Кандидатстващите за придобиване на образователно-квалификационна степен професионален бакалавър по специалностите в Медицински колеж „Й. Филаретова”- София полагат писмен изпит върху темата „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”, състоящ се от три компонента:

 • обща култура за системата на здравеопазване;
 • желание и умение за работа с хора;
 • психо-социална компетентност.

За специалност „Масажист” (лица с увредено зрение) – полагат устен изпит – събеседване на същата тема.

За специалност „Зъботехник”  полагат и изпит по моделиране.

Изпитите се провеждат само на място в Медицински колеж „Й. Филаретова”- София.

 • Прием на документи онлайн – от 27.06.2022 г. до 11.07.2022 г.
 • Прием на документи присъствено – от 04.07.2022 г. до 11.07.2022 г.
 • Конкурсни изпити – 12, 13, 14, 15 юли 2022 г.
 • Изпит по моделиране – 18 юли 2022 г.
 • Идентификация – 19 юли 2022 г.
 • Кандидатстване за платено обучение – 25 до 29 юли 2022 г. – онлайн

Кандидатстващите за придобиване на образователно-квалификационна степен професионален бакалавър по специалностите в Медицински колеж „Й. Филаретова”- София полагат писмен изпит върху темата „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”, състоящ се от три компонента:

 • обща култура за системата на здравеопазване;
 • желание и умение за работа с хора;
 • психо-социална компетентност.

За специалност „Масажист” (лица с увредено зрение) – полагат устен изпит – събеседване на същата тема.

За специалност „Зъботехник”  полагат и изпит по моделиране.

Изпитите се провеждат само на място в Медицински колеж „Й. Филаретова”- София.

 • Резултати – 20 юли след 13:00 ч.
 • Записване – 21, 22, 23, 25 юли – от 09:00 до 16:00 ч. ; 26 юли до 13:00 ч.
 • При неявяване в посочения срок за записване на първо класиране, кандидат-студента автоматично отпада от останалите класирания.
 • Второ класиране – 28 юли
 • Записване – 29.07 30.07 и 01.08 до от 09:00 до 16:00,  02.08 до 13:00 ч.
 • Резерви – 02 август след 13:00 ч.

ВАЖНО!

Незаетите места по специалности след второ класиране, ще бъдат попълнени от обявените резерви, по реда на посочените специалности и състезателен бал.

Всички резерви от обявените списъци, които желаят да бъдат записани в съответната специалност при наличието на свободни места, трябва да се явят на 30-ти юли, в 13.15 ч. в Медицински колеж.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Кандидатстващите за специалностите в Медицински колеж „Й. Филаретова”-София подават документи в две форми – електронно или присъствено, като присъственото подаване на документите е в сградата на МК „Й. Филаретова“.

 • Периода за електронно подаване на документи e

  от 01.07.2020г. до 15.07.2020г. вкл.

 • Периода за присъствено подаване на документи не се променя остава от

  08.07.2020г. до 15.07.2020г. от 09.00ч. до 16.00ч.

  в сградата на Медицински колеж на адрес: гр. София, ул. „Йорданка Филаретова“ №3.

На 12.07.2020 /неделя/ комисията по прием на документи не работи!

ИЗПИТИ:

  По график : 16,17,18 и 19 юли 2020г. 

  МОДЕЛИРАНЕ: 20 юли 2020г. 
  Идентификация: 21 юли 2020г.

 • Променя се начинът на провеждането на кандидатстудентския изпит. Кандидатстващите за придобиване на образователно – квалификационна степен „професионален бакалавър” по специалностите в МК „Й. Филаретова“ полагат присъствено само писмен изпит – под формата на тест „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се“ , включващ въпроси от обща култура в системата на здравеопазването, желание и умение за работа с хора, психо- социална компетентност. Тестът се провежда в рамките на един астрономически час.
 • Няма промяна в състезателният изпит за специалност „Масажист“ и в изпита по моделиране за специалност „Зъботехник“.

ВАЖНО! Изпитите ще бъдат проведени присъствено при спазване на всички противоепидемиологични мерки. Кандидат- студентите трябва да носят маска на лицето си, ръкавици по желание и да спазват задължителна дистанция от 2 метра един от друг.

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2023          |            Защита на личните данни (GDPR)