Меню

КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2020/2021

КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2020Г. НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ "ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА"

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ – СТУДЕНТИТЕ!

Допълнителен прием за специалност Парамедик в Медицински колеж „Й. Филаретова“

Въз основа Решение на АС на МУ-София от 14.07.2020 г. Медицински колеж обявява допълнителен прием за заемане на свободни места за обучение в специалност Парамедик.

Прием на кандидатстудентски документи:

Всеки работен ден  от 9:00 – 12:00 и 13:30 – 16:00 (без събота и неделя) в периода 01.09.2020 г. – 18.09.2020 г.

Провеждане на изпит: 23ти септември, 09:30

Кандидати за специалност Парамедик, които са положили вече успешно кандидатстудентски изпит тази година в Медицински колеж, могат да кандидатстват с оценката от кандидатстудентски изпит, като подадат заявление.

ВАЖНО!

Незаетите места по специалности след второ класиране, ще бъдат попълнени от обявените резерви, по реда на посочените специалности и състезателен бал.

Всички резерви от обявените списъци, които желаят да бъдат записани в съответната специалност при наличието на свободни места, трябва да се явят на 30-ти юли, в 13.15 ч. в Медицински колеж.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Кандидатстващите за специалностите в Медицински колеж „Й. Филаретова”-София подават документи в две форми – електронно или присъствено, като присъственото подаване на документите е в сградата на МК „Й. Филаретова“.

  • Периода за електронно подаване на документи e

    от 01.07.2020г. до 15.07.2020г. вкл.

  • Периода за присъствено подаване на документи не се променя остава от

    08.07.2020г. до 15.07.2020г. от 09.00ч. до 16.00ч.

    в сградата на Медицински колеж на адрес: гр. София, ул. „Йорданка Филаретова“ №3.

На 12.07.2020 /неделя/ комисията по прием на документи не работи!

ИЗПИТИ:

  По график : 16,17,18 и 19 юли 2020г. 

  МОДЕЛИРАНЕ: 20 юли 2020г. 
  Идентификация: 21 юли 2020г.

  • Променя се начинът на провеждането на кандидатстудентския изпит. Кандидатстващите за придобиване на образователно – квалификационна степен „професионален бакалавър” по специалностите в МК „Й. Филаретова“ полагат присъствено само писмен изпит – под формата на тест „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се“ , включващ въпроси от обща култура в системата на здравеопазването, желание и умение за работа с хора, психо- социална компетентност. Тестът се провежда в рамките на един астрономически час.
  • Няма промяна в състезателният изпит за специалност „Масажист“ и в изпита по моделиране за специалност „Зъботехник“.

ВАЖНО! Изпитите ще бъдат проведени присъствено при спазване на всички противоепидемиологични мерки. Кандидат- студентите трябва да носят маска на лицето си, ръкавици по желание и да спазват задължителна дистанция от 2 метра един от друг.

Списание "ЗДРАВЕ И НАУКА"

Медицински колеж “Й. Филаретова” – София
 ул. „Йорданка Филаретова“ № 3 

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Й. Филаретова” №3 Медицински колеж – София 
тел. 02 915 46 46

e-mail:  secretary@mc.mu-sofia.bg

© Медиценски колеж “Й. Филаретова” – София  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)