Меню

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ

ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СТУДЕНТИ

 ВАЖНО ! 

70% от студентите са на крачка да загубят здравните си права

Медицински колеж “Й. Филаретова” – София
 ул. „Йорданка Филаретова“ № 3 

гр. София, ул. “Й. Филаретова” №3 
тел. 02 915 46 46

e-mail:  secretary@mc.mu-sofia.bg

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2022          |            Защита на личните данни (GDPR)