Меню

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 • Откриване на учебната година – 25.09.2023
 • Зимен семестър – 25.09.2023 до 12.01.2024
 • Зимна редовна сесия –  15.01.2024 до 16.02.2024
 • Зимна поправителна сесия за III курс – 19.02.2024 до 29.02.2024
 • Летен семестър –  19.02.2024 до 31.05.2024
 • Юнска изпитна сесия – 03.06.2024 до 05.07.2024
 • Септемврийска поправителна сесия – 02.09.2024  до 20.09.2024
 • Дипломиране III курс – 12.2024

Държавни изпити – от 03.06.2024 до 05.07.2024

Университетски празници и ваканции 

Патронен празник на Медицински колеж – 19 март

7 април празник на научно-изследователската и преподавателска дейност  

Студентски празник – 08 декември 

Празник на МУ-София – 29 ноември 

Дните, обявени за официална промоция за връчване на дипломите, могат да бъдат обявени за неучебни дни.

Празнични дни по Кодекса на труда

01.01 – Нова година

03.03 – Национален празник – Ден на освобождението на България от османско иго

01.05 – Ден на труда

Великден – три дни

06.05 – Гергьовден

24.05 – Ден на българската писменост, просвета и култура

06.09 – Ден на Съединението

22.09 – Ден на независимостта

01.11 – Ден на народните будители

24, 25 и 26.12 – Бъдни вечер, Коледа  

I.ДАТИ

 • Прием на документи онлайн – от 26.06.2023 г. до 07.07.2023 г.
 • Прием на документи присъствено – от 04.07.2023 г. до 10.07.2023 г.
 • Конкурсни изпити – 12, 13, 14, 15 юли 2023 г.
 • Изпит по моделиране – 17 юли 2023 г.
 • Идентификация – 18 юли 2023 г.
 • В деня на изпита кандидатите  задължително трябва да носят в себе си:

  1. Лична карта

  2. Разпечатан талон за явяване с входящ номер, дата и час за изпит

  3. Оригинал /нотариално заверено копие/  на диплома за завършено средно образование (само за онлайн кандидати)

II. КЛАСИРАНЕ

 • Резултати от първо класиране – 20 юли  след 13:00 ч.
 • Записване на студенти – 1-во класиране: 21, 22, 24, 25 от 09:00 – 16:00 ч.  и 26 юли до 13:00 ч.
 • Резултати от второ класиране и резерви – 27 юли на обяд
 • Записване на  студенти – 2-ро класиране: 28, 29, 31.07 от 09:00-16:00 ч. , 01.08 до 12:00 ч.

ВАЖНО:

 • Списъците с приетите на второ класиране и резервите за всяка една специалностите се обявяват едновременно на сайта на МК “Й.Филаретова“  и на входа на сградата на колежа.

  Записване на приетите студенти от списъка с резерви – при наличие на свободни места.

  Незаети места по съответните специалности се попълват от обявените в списъците резерви, по реда на класирането им  на 01.08.2023 г.

  Резервите трябва да се явят на място в Медицински колеж „Й. Филаретова“  на 1 август до 13:00 ч.!

  Неявилите се до 13:15 ч. резерви от съответните списъци, губят правото да се запишат за студенти!

III. ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

 • Кандидатстване за платено обучение – 31 юли до 04 август 2023 г. – (на място в Ректорат МУ София)
 • Класиране за платено обучение – 04 август
 • Записване – 08 до 31 август 2023 г. (на място в Медицински колеж, ст.103)
 • Административната такса е в размер на 50 лв. (петдесет лева) с ДДС за приемане на документи за участие в класиране за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висшето образование.
 • За повече информация <-

IV. ПРИЕМНИ ИЗПИТИ

Кандидатстващите за придобиване на образователно-квалификационна степен професионален бакалавър по специалностите в Медицински колеж „Й. Филаретова”- София полагат писмен изпит върху темата „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”, състоящ се от три компонента:

 • обща култура за системата на здравеопазване;
 • желание и умение за работа с хора;
 • психо-социална компетентност.

За специалност „Масажист” (лица с увредено зрение) – полагат устен изпит – събеседване на същата тема.

За специалност „Зъботехник”  полагат и изпит по моделиране.

Изпитите се провеждат само на място в Медицински колеж „Й. Филаретова”- София.

V. БАЛООБРАЗУВАНЕ

 •  оценката от ДЗИ по БЕЛ (при липса на  оценка от положен зрелостен изпит по български език да се взема оценката по  български език от дипломата) и удвоената оценка от писмения изпит върху „Мотивация за осъществяване  на здравни грижи на нуждаещите се“.

За специалност „Зъботехник“ :

 • оценката от ДЗИ по БЕЛ (при липса на  оценка от положен зрелостен изпит по български език да се взема оценката по  български език от дипломата)+
 • удвоената оценка от писмения изпит върху „Мотивация за осъществяване  на здравни грижи на нуждаещите се“ +
 •  удвоената оценка от състезателния изпит по Моделиране.

>Допълнителни наредби за балообразуване (кандидати завършили в чужбина)<

>Заповед за ред и допускане на кандидатстудентски изпити<

VI. ТАКСИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ 

За кандидатстващи специалност зъботехник, полагащи изпит по моделиране – 120 лв

За всички останали специалности – 80 лв.

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)