Меню

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2024

СПРАВОЧНИК ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТА

Справочникът за прием на студенти в Медицински колеж “

 

Й. Филаретова” – София за учебната 2020/2021 г. може да бъде закупен в касата на колежа /стая №111/.

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)