Меню

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2022

СПРАВОЧНИК ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТА

Справочникът за прием на студенти в Медицински колеж “

 

Й. Филаретова” – София за учебната 2020/2021 г. може да бъде закупен в касата на колежа /стая №111/.

Медицински колеж “Й. Филаретова” – София
 ул. „Йорданка Филаретова“ № 3 

гр. София, ул. “Й. Филаретова” №3 
тел. 02 915 46 46

e-mail:  secretary@mc.mu-sofia.bg

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2022          |            Защита на личните данни (GDPR)