МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА” ОРГАНИЗИРА УВОДЕН КУРС ЗА КАНДИДАТ- СТУДЕНТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ЗЪБОТЕХНИК“ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024

НОВИНИ Курсът е с продължителност три дни, с общ хорариум 20 часа. Подходящ е за всички, които искат да се запознаят с естеството на професията на зъботехника, изискванията за кандидатстване и специалните дисциплини, изучавани по време на следването. Организирани са Read More …