ЗАПОВЕД, КАСАЕЩА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА И УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

НОВИНИ Ректорът на Медицински университет- София днес издаде заповед, свързана със създадената епидемиологична обстановка в страната и в съответствие с Решения от конферентно заседание на разширен ректорско-декански съвет. Заповедта гласи: Всички студенти, които отсъстват по болест и клинични симптоми, свързани Read More …