3-ТИ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛАБОРАНТИТЕ В ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ

НОВИНИ На 02-04 юли 2021 год. в  гр. В.Търново се проведе 3-ти Конгрес на Българската асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия. В Конгреса взеха участие повече от 190 професионалисти по здравни грижи от цялата страна от различни специалности Read More …

В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „Й. ФИЛАРЕТОВА” КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДВА НАУЧНИ ПРОЕКТА, ФИНАНСИРАНИ ОТ СМН КЪМ МУ-СОФИЯ, „ГРАНТ-2020”

НОВИНИ Научен проект, финансиран от СМН към МУ-София „Проучване ефективността на иновативен модул за повишаване компетентността по оказване на помощ при спешни състояния сред студенти от Медицински колеж „Й. Филаретова”.“ Изследователски екип Проф. Мая Визева, дм, доц. Мая Ляпина, дм, Read More …