Меню

СПЕЦИАЛНОСТ "МАСАЖИСТ (с увредено зрение)"

Масажистът с увредено зрение е специалист с медицинско образование, завършил медицински колеж след завършено средно образование и успешно положен конкурсен изпит. Масажистът с увредено зрение е с процент намалена трудоспособност, удостоверено с решение на ТЕЛК.

Масажистът с увредено зрение е изпълнител на назначенията на лекаря по физикална и рехабилитационна медицина и лекуващия лекар.

Масажистът с увредено зрение участва в изпълнението на рехабилитационната програма на болния. Той работи в екип с лекаря, рехабилитатора, педагога, социалния работник, медицинската сестра, логопеда, психолога, трудотерапевта и др.

Масажът спада към средствата на физикалната медицина. Това е пасивен кинезитерапевтичен метод, който се свежда до нанасяне на дозирани механични въздействия върху тялото, чрез различно подбрани похвати, изпълнени от ръката на масажиста или с помощта на специални апарати с профилактична или лечебна цел. Масажът е част от цялата рехабилитационна програма, целяща максималното възвръщане на физическите, психическите, професионалните и социално-трудови възможности на болния.

Масажът се прилага и за общо укрепване и поддържане здравето на здравия.

Масажистът с увредено зрение трябва да има обща и медицинска култура, добро общо и психическо здраве. Индивидуалният метод на работа изисква добри комуникативни способности, общителност, уравновесеност, коректност, психическа стабилност и високо морално-етични качества.      

Масажистът с увредено зрение трябва да притежава: медико-биологични, хуманитарно-социални и специални познания в областта на масажа, кинезитерапията, физиотерапията и балнеолечението.

Масажистът с увредено зрение трябва:

  • да може да извършва определените дейности при здрав и болен;
  • да умее свободно да се придвижва, да има адаптивни възможности;
  • да умее да контактува с болния;
  • да умее да работи в екип с други специалисти;
  • да консултира здравия за поддържане на здравето му;

Компетенциите на масажиста с увредено зрение му дават възможност да работи в кабинетите по масаж, спортен масаж, във водолечебни и топлолечебни кабинети на публичните и частните здравни заведения, кабинети, специализираните рехабилитационни и социални центрове, в домове за красота, хотели, фитнес клубове, Медикъл и СПА хотели, СПА центрове и др.

  • КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
  • УЧЕБНИ БАЗИ

Ръководител специалност

Гл. ас. Мариана Алберт, дп

Преподаватели

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)