Меню

НОВИНИ

УЧАСТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ ОТ МК ВЪВ ВТОРА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА НА ГЪРДА

На 28-29 май 2021г. се проведе втора конференция на БДОДГ .

В програмата на конференцията бяха включени теми представящи както образната диагностика на гърда, така и съвременни методи за лечение. Обсъдени бяха казуси от практиката и се подчерта мултидисциплинарния подход в поставяне на диагноза и лечението на пациенти с онкологични заболявания на гърдата.

В конференцията участие с постер на тема „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ НА РЕНТГЕНОВИТЕ ЛАБОРАНТИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО ИМ ПРИ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА НА ГЪРДАТА“ взеха преподаватели от МУ, МК „Й. Филаретова“ – София, от специалност „Рентгенов лаборант“  гл. ас. П. Гагова, Н. Бонинска, В. Чакърски и студентите П. Върбанова, М. Миладинова и Н. Галева.

Медицински колеж “Й. Филаретова” – София
 ул. „Йорданка Филаретова“ № 3 

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Й. Филаретова” №3 Медицински колеж – София 
тел. 02 915 46 46

e-mail:  secretary@mc.mu-sofia.bg

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2021          |            Защита на личните данни (GDPR)