Меню

КОНТАКТИ

Адрес на Медицински колеж "Йорданка Филаретова" - София

София 1606,

ул. „Йорданка Филаретова” № 3

тел. 02/915 46 46

е-mail: secretary@mc.mu-sofia.bg

Медицински колеж “Й. Филаретова” – София
 ул. „Йорданка Филаретова“ № 3 

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Й. Филаретова” №3 Медицински колеж – София 
тел. 02 915 46 46

e-mail:  secretary@mc.mu-sofia.bg

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2021          |            Защита на личните данни (GDPR)