Меню

НОВИНИ

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА“ КЪМ МУ – СОФИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 2021 ГОДИНА

Град Истанбул, Република Турция

Преподавателите от Медицински колеж проф. Мая Визева,дм и гл. ас. Петранка Гагова и преподаватели от Факултета по обществено здраве осъществиха преподавателска мобилност по програма Еразъм + в Istanbul Ayvansaray University в град Истанбул, Република Турция в периода 17 – 22.05.2021г.

С директора на колежа г-н Бахадър Елал бяха обсъдени възможности за обмен на студенти и преподаватели по програма Еразъм +, съвместни проекти и партньорство в научни инициативи, както и в инициативи по програма Еразъм +.

Благодарение на организираната програма бяха осъществени лични контакти с преподаватели от университета и проучени потенциални възможности за обмен на информация и създаване на бъдещи партньорства за специалностите от колежа.

Преподавателската мобилност обогати професионалният опит на преподавателите, а придобитите впечатления ще подпомогнат за мотивиране на студенти за обмен по програма Еразъм +.

Град Ополе, Република Полша
По програма Еразъм + преподаватели от специалност “Медицинска козметика” Бинназ Асанова,дм, доц. Силвия Цанова- Савова,дм и Славейка Панева,дм, посетиха Департамента по здравни науки, Institute of Health Sciences, University в град Ополе, Полша. Добрата колаборация между двата екипа даде възможност да се осъществи задълбочен обмен на знания и опит. А българските студенти от 2-ри курс имаха възможност да присъстват на практическа демонстрация, чрез онлайн платформа за обучение.
“Богатство е да споделяш, богатство е да учиш”

Град Люблин, Република Полша

Преподавателите Елена Георгиева, дм и Камелия Богданова, дм от специалност „Парамедик“ и гл. ас. д-р Спартак Янакиев, дм от специалност „Зъботехник“, осъществиха  преподавателска мобилност в University of Social Sciences, Факултет по здравни науки- град Люблин, Полша.

В началото на срещата, с презентация беше представен Медицинският колеж „Й. Филаретова“- София. Преподавателите проф. д-р Емилия Церел, проф. д-р Мария Бернат и г-жа Агнешка Шчешняк показаха симулационно упражнение с участието на студенти и преподаватели от специалност „Парамедик“, в което участие взеха и нашите преподаватели.

Програмата осигури многократни възможности за интернационализация, обмен на информация и контакти между всички участници.

Представените мобилности безспорно потвърждават, че програмата Еразъм + осигурява добри практики за всеки, който се стреми да се развива и надгражда професионално.

Чрез програмата Еразъм + преподаватели и студенти могат да обогатяват постоянно своите познания, да обменят опит и да установяват професионални и приятелски контакти с колеги от други държави, което  спомага за подобряване на работата им и на професионалното им развитие.

Очакванията на ръководството на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет- София са, че все повече студенти и преподаватели от всички специалности на колежа ще се възползват от възможностите на програмата.

Медицински колеж “Й. Филаретова” – София
 ул. „Йорданка Филаретова“ № 3 

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Й. Филаретова” №3 Медицински колеж – София 
тел. 02 915 46 46

e-mail:  secretary@mc.mu-sofia.bg

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2021          |            Защита на личните данни (GDPR)