Меню

ОТДЕЛ “СТУДЕНТСКО ОБРАЗОВАНИЕ”

Menu

Отдел “Студентско образование”

Началник отдел

Александрина Воденичарова

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 52; Тел.: +359 2 9432 486.

 

Експерти

Юриана Траянова-Няголова

Eксперт, образователна и квалификационна степен “Бакалавър” по специалността “Медицинска сестра”

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 53; Тел.: +359 2 9432 292.

Вергиния Костова

Eксперт, образователна и квалификационна степен “Магистър” по специалността “Обществено здраве и здравен мениджмънт”

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 54; Тел.: +359 2 9432 216.

Елена Кузманова

Eксперт, образователна и квалификационна степен “Магистър” по специалността “Управление на клинични изпитвания”

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 54; Тел.: +359 29432 216.

Мария Чумакова

Eксперт, образователна и квалификационна степен “Бакалавър” по специалността “Обществено здраве и здравен мениджмънт”

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 42; Тел.: +359 29432 304.

Марияна Пилаева

Eксперт, образователна и квалификационна степен “Бакалавър” по специалността “Лекарски асистенти”

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 39; Тел.: +359 29432 456.

Даниела 

Eксперт, база Военномедицинска академия

Адрес: Военномедицинска академия, София 1606, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, вход Болничен блок, кабинет – срещу Аулата в Катедра “Здравна политика и мениджмънт”; Тел.: +359 875 229840.

Мария Славова

Eксперт, образователна и квалификационна степен “Бакалавър” и “Магистър” по специалността “Управление на здравните грижи”

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 42; Тел.: +359 29432 304.

Мая Добрева

Eксперт, образователна и квалификационна степен “Бакалавър” по специалността “Кинезитерапия” и “Магистър” по специалността  “Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност”

Адрес:  УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 41; Тел.: +359 2 9432 267.

Емилия Вълкова-Апостолова

Eксперт, образователна и квалификационна степен “Бакалавър” по специалността “Акушерка” и образователна и квалификационна степен “Магистър” по специалността “Трудова медицина и работоспособност”

Адрес:  УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 53; Тел.: +359 2 9432 292.

 

Сектор “Наука“

Ръководител Сектор:

Станиела Петрова Кръстева

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8 , кабинет № 43; Тел.: +359 2 9432 579.

Специалист:

Даниела Василева

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 43; Тел.: +359 2 9432 579.

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)