Меню

СЪВЕТ НА КОЛЕЖА

Списъчен състав на членовете на Съвета на колежа

 1. проф.Деляна Петрова Хаджиделева, дм

 2. проф. д-р Димитър Богданов Масларов, дмн

 3. проф. Мая Любомирова Визева, дм

 4. доц. д-р Димо Стоянов Кръстев, дм

 5. доц. Мая Григориевна Ляпина, дм

 6. доц. Силвия Парашкевова Цанова- Савова, дм

 7. доц. Дончо Николов Етугов, дм

 8. гл. ас. д-р Спартак Спасов Янакиев, дм

 9. гл. ас. Мариана Димитрова Алберт, дп

 10. гл. ас. Дарина Благовест Димитрова-Стефанова, дм

 11. гл. ас. Петранка Иванова Гагова, дм

 12. Славейка Стоименова Панева

 13. Атанас Стоилов Стоименов, дм

 14. Васил Иванов Стоицев

 15. Пепа Георгиева Вачкова

 16. Пепа Вълчева Николчова

 17. д-р Румяна Лазарова

 18. д-р Симеон Иванов Симеонов

 19. Силвия Харалампиева Терзиева

 20. Мария Иванова Константинова

 21. Ясен Петров Събев

 22. Даниела Методиева Ангелова

 23. Миглена Конова Димитрова

 24. Екатерина Трайкова Иванова

 25. Петя Николова Колева

 26. Елена Георгиева Георгиева

 27. Мариета Любчова Георгиева – спец. Рентгенов лаборант, II курс

 28. Наталия Иванчова Георгиева – спец. Рентгенов лаборант, I курс

 29. Драгостина Василева Грънчарова – спец. Рехабилитатор, II курс

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)