Меню

СЪВЕТ НА КОЛЕЖА

Списъчен състав на членовете на Съвета на колежа

 

 

1. проф. Захарина Ангелова Савова, дм

 

2. проф. д-р Димитър Богданов Масларов, дмн

 

3. проф. Мая Любомирова Визева, дм

 

4. доц. д-р Димо Стоянов Кръстев, дм

 

5. доц. д-р Валери Стефанов Чакърски, дм

 

6. доц. д-р Димитър Тодоров Йовчев, дм

 

7. доц. д-р Росен Димитров Михайлов, дм

 

8. доц. Силвия Парашкевова Цанова- Савова, дм

 

9. доц. Дончо Николов Етугов, дм

 

10. гл. ас. д-р Спартак Спасов Янакиев, дм

 

11. гл. ас. Мариана Димитрова Алберт, дп

 

12. гл. ас. Дарина Благовест Димитрова-Стефанова

 

13. гл. ас. Петранка Иванова Гагова, дм

 

14. Славейка Стоименова Панева

 

15. Атанас Стоилов Стоименов, дм

 

16. Васил Иванов Стоицев

 

17. Пепа Георгиева Вачкова

 

18. Пепа Вълчева Николчова

 

19. Бинназ Музаферова Асанова, дм

 

20. Таня Георгиева Дачева

 

21. Силвия Харалампиева Трайкова

 

22. Мария Иванова Константинова

 

23. Ясен Петров Събев

 

24. Даниела Методиева Ангелова

 

25. Галя Маринова Савова

 

26. Миглена Конова Димитрова

 

27 .Румяна Петрова Петрова

 

28. Екатерина Трайкова Иванова

 

29. Петя Николова Колева

 

30. Елена Георгиева Георгиева

 

31. Русалина Божидарова Кирилова- спец. ИОЗ, 1 курс

 

32. Мария Магдалена Димитрова Петрова- спец. Парамедик, 2 курс

 

33. Елица Даниелова Иванова, спец. Ренгенов лаборант, 1 курс

 

 

 

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2023          |            Защита на личните данни (GDPR)