Меню

СЪВЕТ НА КОЛЕЖА

Списъчен състав на членовете на Съвета на колежа

 1. проф. Захарина Ангелова Савова, дм

 2. проф. д-р Димитър Богданов Масларов, дмн

 3. проф. Фанка Тошева Рибарова, дбн

 4. доц. Мая Любомирова Визева, дм

 5. доц. д-р Димо Стоянов Кръстев, дм

 6. доц. д-р Йордан Николов Пашов, дм

 7. доц. д-р Валери Стефанов Чакърски, дм

 8. доц. д-р Димитър Тодоров Йовчев, дм

 9. доц. д-р Росен Димитров Михайлов, дм

 10.  доц. Силвия Парашкевова Цанова- Савова, дм

 11.  гл. ас. д-р Спартак Спасов Янакиев, дм

 12.  гл. ас. Мариана Димитрова Алберт, дп

 13.  гл. ас. Дарина Благовест Димитрова-Стефанова

 14.  гл. ас. Петранка Иванова Гагова, дм

 15.  Славейка Стоименова Панева

 16.  Галя Неделчева Камбурова

 17.  Атанас Стоилов Стоименов, дм

 18.  Дяна Иванова Георгиева

 19.  Пепа Георгиева Вачкова

 20.  Пепа Вълчева Николчова

 21.  Бинназ Музаферова Асанова, дм

 22.  Таня Георгиева Дачева

 23.  Силвия Харалампиева Трайкова

 24.  Мария Иванова Константинова

 25.  Даниела Методиева Ангелова

 26.  Галя Маринова Савова

 27.  Миглена Конова Димитрова

 28.  Айтен Лютви Мюмюн – Пом.фармацевт

 29.  Цветелина Благоева Юсева – Рехабилитатор

 30.  Инес Мирославова Георгиева – Рен.лаборант

Списание "ЗДРАВЕ И НАУКА"

Медицински колеж “Й. Филаретова” – София
 ул. „Йорданка Филаретова“ № 3 

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Й. Филаретова” №3 Медицински колеж – София 
тел. 02 915 46 46

e-mail:  secretary@mc.mu-sofia.bg

© Медиценски колеж “Й. Филаретова” – София  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)