СЪОБЩЕНИЕ : КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ

НОВИНИ Всички приети студенти за обучение в I-ви курс за учебната 2022/2023г., които желаят да ползват студентските общежития на МУ-София, могат да попълнят онлайн-формуляра за кандидатстване за общежитие, след записване в съответния факултет/звено и получаване на факултетен номер в срок Read More …

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ В СПЕЦИАЛНОСТ “РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ”

НОВИНИ Всички новоприети студенти в специалност „Рентгенов лаборант“ за да се запишат в специалността, трябва да преминат медицински преглед в Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ), за да им се издаде документ за медицинска пригодност за работа в среда на йонизиращи Read More …

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

НОВИНИ Ръководителят на специалност „Медицинска козметика“ към Медицински колеж „Йорданка Филаретова” Бинназ Асанова, дм и Магдалена Каснакова – Експерт отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ към Медицински университет–София, осъществиха преподавателска мобилност по програма Еразъм + с цел обучение в BIP Read More …