ПОКАНА И ОФИЦИАЛНА ПРОГРАМА – ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

НОВИНИ ОФИЦИАЛНА ПРОГРАМА – СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ Медицински колеж – София, като едно от основните звена на Медицински университет, ще отбележи 181 години от рождението на Йорданка Филаретова и 114 – годишнината на най-старото училище за висше медицинско образование в Read More …

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „РЕХАБИЛИТАТОР“ ПОСЕТИХА ДИСКУСИЯ ОРГАНИЗИРАНА ОТ “КАРИТАС БЪЛГАРИЯ”

НОВИНИ Даниела Манова и студентът Симони Котев от специалност “Рехабилитатор”, посетиха дискусия организирана от Каритас “България” и Каритас “София” на тема: “Предизвикателства пред младите хора за активен принос в осигуряването на качествена и достъпна дългосрочна грижа за възрастните хора в България”.  Read More …