Меню

БАНКОВА СМЕТКА

Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – МУ София 

Юробанк България АД

BG 45 BPBI 7940 3163 9833 01

BIC: BPBIBGSF

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)