ДЕН НА ОСВЕДОМЕНОСТТА ЗА ГРИЖАТА ЗА КОЖАТА

НОВИНИ При голям интерес премина първият по рода си “Ден на осведомеността за грижата за кожата”. Събитието беше организирано от екипа на специалност “Медицинска козметика”, Медицински колеж “Йорданка Филаретова”, гр. София. По темата за 2024 г. “Защита на кожата от Read More …

ПРИ ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ПРЕМИНА ДЕНЯТ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

НОВИНИ При голям интерес на 20 април се проведе Ден на отворените врати в колежа.  Всички гости, бяха запознати със специалностите и дисциплините изучавани в колежа, извънаудиторните програми, особеностите на обучението и изисквания към кандидатите и възможностите за реализация в Read More …

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА” ОРГАНИЗИРА УВОДЕН КУРС ЗА КАНДИДАТ- СТУДЕНТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ЗЪБОТЕХНИК“ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025

НОВИНИ Курсът е с продължителност три дни, с общ хорариум 20 часа. Подходящ е за всички, които искат да се запознаят с естеството на професията на зъботехника, изискванията за кандидатстване и специалните дисциплини, изучавани по време на следването.  Обучението включва Read More …