УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА НА НЕПРИСЪСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ

НОВИНИ Ректорът проф. д-р Виктор Златков издаде заповед на основание чл. 32, ал.1, т.1 от ЗВО, заповеди на Министъра на здравеопазването No РД 9104-27/ от 25.02.2020 г., No РД 01-122/ от 11.03.2020 и No РД 01-124/ 13.03.2020 г. и в допълнение Read More …

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА“

НОВИНИ „ЧЕСТИТ ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА КОЛЕЖА- 19.03.2021г. С поклон и благодарност към Йорданка Филаретова! Нека бъдем мъдри и отговорни, за да продължим мисията й!“ От директора на МК „Й. Филаретова“  проф. Захарина Савова, дм

ЗАПОВЕД НА РЕКТОРА, ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ И РАБОТЕН ПРОЦЕС В МУ-СОФИЯ

НОВИНИ Заповед на ректора № РК – 36-437/16.03.2020г. На основание чл. 32, ал.1, т.1 от ЗВО, заповеди на Министъра на здравеопазването No РД 9104-27/ 25.02.2020 г., No РД 01-122/ 11.03.2020 и No РД 01-124/ 13.03.2020 г., и в допълнение на Read More …

ПРЕКРАТЯВА СЕ ПРИСЪСТВЕНАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В МУ-СОФИЯ

НОВИНИ Преустановяват се присъствените учебни занятия в Медицински университет- София, в съответствие със заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването. Съгласно решенията на ръководствата на съответните факултети, ще се въведат поетапно различни форми на дистанционно обучение, считано от 16 до 29 Read More …

ЗАПОВЕД НА РЕКТОРА НА МУ-СОФИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНЕНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА

НОВИНИ Във връзка с променената епидемиологична обстановка в страната Ректорът на МУ-София издаде заповед за забрана на командировки и служебни пътувания на академичния състав, администрацията и студентите в Китай, Италия, Южна Корея и Иран. Прекратяват се временно издаването на заповеди Read More …

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В МУ-СОФИЯ СЕ ПРЕКРАТЯВАТ ДО 15 МАРТ ВКЛЮЧИТЕЛНО

НОВИНИ Ректорът на МУ-София издаде заповед за прекратяване на учебните занятия във връзка с регистрирания към момента нов епидемичен подем на заболявания от грип и остри респираторни заболявания в страната и в условията на епидемично разпространение на КОВИД-19 и по Read More …