Меню

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2022

УЧЕБНИ ТАКСИ

Учебните такси се определят с Постановление на Министерски съвет за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за всяка учебна година

 

*Семестриалните такси за всички специалности в  Медицински колеж – София са към направление Здравни грижи – I, II, III курс. Таксите посочени в таблицата са за цяла учебна година.

*Задължително съдържание на вносната бележка: три имена на студента, курс, специалност, факултетен или вх.номер

*ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ –  2970 лв за семестър = 5941 лв за учебна година. 

ВАЖНО:

СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ НЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ В БРОЙ
МОГАТ ДА СЕ ПЛАТЯТ САМО С ДЕБИТНА/КРЕДИТНА КАРТА

БАНКОВА СМЕТКА

Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – МУ София 

Юробанк България АД

BG 45 BPBI 7940 3163 9833 01

BIC: BPBIBGSF