Меню

ХОРИЗОНТ 2020

ЗА ПРОГРАМАТА

Хоризонт 2020, осмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, ще продължи от 2014г. до 2020г.

Тя е най-голямата в историята на ЕС програма, като 7-годишния й бюджет е на стойност почти 80 млрд. евро.

Финансирането за научни изследвания се предоставя въз основа на покани за представяне на предложения (call for proposals) на състезателна основа.

Възможностите за финансиране са изложени в работните програми, публикувани на цифровия портал на ЕК:

 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Медицински колеж “Й. Филаретова” – София
 ул. „Йорданка Филаретова“ № 3 

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Й. Филаретова” №3 Медицински колеж – София 
тел. 02 915 46 46

e-mail:  secretary@mc.mu-sofia.bg

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2021          |            Защита на личните данни (GDPR)