Меню

ХОРИЗОНТ 2020

ЗА ПРОГРАМАТА

Хоризонт 2020, осмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, ще продължи до 2027г.

Тя е най-голямата в историята на ЕС програма, като 7-годишния й бюджет е на стойност почти 80 млрд. евро.

Финансирането за научни изследвания се предоставя въз основа на покани за представяне на предложения (call for proposals) на състезателна основа.

Възможностите за финансиране са изложени в работните програми, публикувани на цифровия портал на Европейската комисия:

 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)