Меню

АДМИНИСТРАЦИЯ

Администрация

Адрес:

Медицнски колеж “Й. Филаретова” – София, София 1639, 

ул. „Йорданка Филаретова“ № 3, гр. София

 

Секретариат

 кабинет № 115, ет. 1

Учебен отдел

Ръководител учебен отдел:

проф.Мая Визева

 кабинет № 105, ет. 1

Експерт:

Даниела Ангелова

 кабинет № 104, ет. 1

Инспектор:

Медицински лаборант

Дарина Митова

 кабинет № 103, ет. 1

Рентгенов лаборант

Теодора Шопова

 кабинет № 104, ет. 1

Зъботехник

Ирена Петрова

 кабинет № 104, ет. 1

Рехабилитатор

Захария Неделчева

 кабинет № 104, ет. 1

Помощник-фармацевт

Анелия Асенова

 кабинет № 103, ет. 1

Инспектор обществено здраве

Дарина Митова

 кабинет № 103, ет. 1

Масажист 

Захария Неделчева

 кабинет № 104, ет. 1

Медицинска козметика

Захария Неделчева

 кабинет № 104, ет. 1

Парамедик

Дарина Митова

 кабинет № 103, ет. 1

Библиотека

Румяна Петрова

кабинет № 207, ет. 2

Eксперт връзки с обществеността

Галя Савова

g.savova@mc.mu-sofia.bg

кабинет № 106, ет. 1

Финансово-счетоводен отдел

Главен счетоводител:

Мария Константинова

кабинет № 101, ет. 1

Счетоводител:

Мария Тодоринова

кабинет № 102, ет. 1

Счетоводител:

Лияна Асенова

кабинет № 102, ет. 1

Касиер:

Ива Цанкова

кабинет № 111, ет. 1

Финансов контрол:

Миглена Димитрова

кабинет № 109, ет. 1

ТРЗ:

Лазарина Иванова

кабинет № 109, ет. 1

Домакин:

Владимир Гюзелев

кабинет № 204, ет. 2

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2023          |            Защита на личните данни (GDPR)