Меню

ВАЖНО!

Незаетите места по специалности след второ класиране, ще бъдат попълнени от обявените резерви, по реда на посочените специалности и състезателен бал.

Всички резерви от обявените списъци, които желаят да бъдат записани в съответната специалност при наличието на свободни места, трябва да се явят на 30-ти юли, в 13.15 ч. в Медицински колеж.

ВАЖНО!

За студенти от МК “Й. Филаретова”, които ще кандидатстват за държавни стипендии за зимен семестър на учебната 2020/2021 г.

За повече информация

Медицински колеж "Йорданка Филаретова" - София

Медицински колеж “Й. Филаретова” в гр. София е най-старото, най- голямото и  многопрофилно учебно заведение в страната, с утвърдени традиции в обучението на професионалисти по здравни грижи.  

МК “Й. Филаретова” е наследник на столетната история на образованието и подготовката на специалисти в България, чиито професионален дълг са здравните грижи.

Медицински колеж „Йорданка Филаретова“  извършва подготовка на кадри с висше образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ от професионално направление „Здравни грижи“ със срок на обучение три години за следните специалности:

  • Медицински лаборант,

  • Рентгенов лаборант,

  • Зъботехник,

  • Рехабилитатор,

  • Помощник фармацевт,

  • Инспектор по обществено здраве,

  • Масажист (лица с увредено зрение),

  • Медицинска козметика,

  • Парамедик.

ПРИЕМ 2020/2021г.

ПРИЕМ 2020/2021г.

Кандидат-студентски изпит
Повече

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ

Повече

СПЕЦИАЛНОСТИ

СПЕЦИАЛНОСТИ

Мисия, цел, задачи
Повече

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

Повече

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

ERASMUS+
Повече

Списание "ЗДРАВЕ И НАУКА"

Медицински колеж “Й. Филаретова” – София
 ул. „Йорданка Филаретова“ № 3 

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Й. Филаретова” №3 Медицински колеж – София 
тел. 02 915 46 46

e-mail:  secretary@mc.mu-sofia.bg

© Медиценски колеж “Й. Филаретова” – София  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)