Меню

ХОРИЗОНТ 2020

EURAXESS

На 14 ноември 2016 стартира новият портал на паневропейската мрежа за мобилност ЕURAXESS: https://euraxess.ec.europa.eu.

Новите функционалности и инструменти, от които всеки регистриран потребител може да се ползва са:

 • Инструмент “Partnering”: всички регистрирани потребители сега могат да  се свързват директно както с физически лица, така и с научноизследователски организации/фирми  и да разглеждат  автобиографии;
 • Предложения за финансиране: Организациите (международни и национални), които предлагат стипендии за докторанти, грантови схеми, конкурси за финансиране на проекти/научни изследвания и/или програми за мобилност могат да публикуват на портала своите предложения;
 • Търсене на Център за развитие на кариерата (Career Development Center): адреси на центровете за кариерно развитие, от чиито безплатни услуги могат да се възползват регистрирани и нерегистрирани в портала учени;
 • Курсове и обучения, насочени специално към подобряване възможностите за кариерно развитие на учени и докторанти;
 • Приемни-огранизации: база данни, в която организациите публикуват информация за  отворени позиции за гостуващи учени и докторанти.
 • Профилирана информация: порталът предлага на регистрираните потребители, кореспондиращи на техните интереси, възможности за работа и сътрудничество;
 • По-широка целева аудитория: освен учени и научноизследователски организации/университети, EURAXESS сега е насочен и към бизнес организациите;
 •  „Качи автобиография“:  освен да попълнят формуляра на EURAXESS CV, сега регистрираните потребители могат да качат своята автобиография в предпочитан от тях формат;  
 • Подобрена „Search“ (търсене) функция: възможност за търсене по предварително зададени от потребителите критерии;
 •  „Science4Refugees“: инициатива, насочена към учените-бежанци да следят най-новите постижения в своята научна област като се свързват с европейски изследователи, обсъждат научни проблеми и учат заедно;
 • Адаптивен дизайн: за всеки тип мобилно устройство, лаптоп или настолен компютър.

На EURAXESS можете да намерите и детайлна информация относно условия на труд и работа в Европа, визов режим, права на интелектуална собственост, признаване на дипломи и др., както и данни за връзка с Контактните лица във всички държави от Европа, които са част от мрежата.
Услугите, които ЕURAXESS предоставя са насочени както към настоящите и бъдещи изследователи и учени от всички области, така и към организациите, които работят в сферата на образованието, научните изследвания, иновациите и  технологичното развитие.
Всички услуги на EURAXESS са напълно безплатни.

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)