Меню

РЪКОВОДСТВО

Проф. Захарина Савова, дм

Директор на Медицински колеж "Йорданка Филаретова" - София

Академичният път на проф. Захарина Ангелова Савова започва през 1990 г. като научен сътрудник в секция „Геронтология и гериатрия“ на Специализираната болница за активно лечение по ендокринология и гериатрия „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД. През 2002 г. става асистент в катедра „Медицинска педагогика“ във Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София. От януари 2018 г. е заместник директор на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София.

Проф. Савова е магистър по „Предучилищна педагогика“ (1998 г., СУ „Св. Климент Охридски“), „Клинична психология“ (2004 г., ВУ „Св. Св. Кирил и Методий“) и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ (2007 г., Факултет по обществено здраве към Медицински университет – София).


Проф. МАЯ ВИЗЕВА, ДМ

Ръководител “Учебен отдел”

МАРИЯ КОНСТАНТИНОВА

Ръководител “Счетоводен отдел”

Медицински колеж “Й. Филаретова” – София
 ул. „Йорданка Филаретова“ № 3 

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Й. Филаретова” №3 Медицински колеж – София 
тел. 02 915 46 46

e-mail:  secretary@mc.mu-sofia.bg

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2021          |            Защита на личните данни (GDPR)