Меню

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Важно!!!

Във връзка със Заповед № РК 36- 437/ 16.03.2020 г. на Ректора на МУ- София и  след проведено извънредно заседание на Разширен Ректорско- Деканския съвет от 17.03.2020 г.  бе взето следното решение:

„Събирането на необходимите документи за отпускане на стипендии по ПМС 90/ 2000 на студенти за летния семестър да се удължи с 10 дни след приключване на извънредното положение в страната.“

информацията е в процес на обновяване

информацията е в процес на обновяване

информацията е в процес на обновяване

информацията е в процес на обновяване

АКАДЕМИЧНА СПРАВКА; (СПРАВКА)

 1. Ксерокопие на цялата дипломата за завършено мед.образование
 2. Ксерокопие на лична карта;
 3. Платена такса на касата – 72 лв. – за 10 раб.дни;
 4. Молба / Заявление – образец

ДИПЛОМА ДУБЛИКАТ

 1. Обява в ежедневник за невалидна диплома – вестника;
 2. Платената такса за обявата – фактура;
 3. Актуална снимка паспортен формат — 1 бр.;
 4. Ксерокопие на лична карта;
 5. Платена такса на касата – за 10 раб.дни

60 лв. за д/ма от средно мед.обр.; 132 лв. д/ма за висше обр.;

 1. Молба / Заявление – образец.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

 1. Копие на цялата дипломата за завършено мед.образование;
 2. Платена такса на касата – 18 лв. – за 10 раб. дни;
 3. Ксерокопие на лична карта;
 4. Заявление – образец.

АНОТАЦИЯ ЗА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

 1. Копие на цялата дипломата за завършено мед.образование;
 2. Копие на академична справка;
 3. Платена такса на касата – 360 лв.;
 4. Заявление – образец.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОВЕДЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 1. Платена такса на касата – 30 лв.
 2. Заявление – образец.

ДУБЛИКАТ НА СТУДЕНТСКА КНИЖКА

 1. Платена такса на касата – 15 лв.
 2. Заявление – образец.

Медицински колеж “Й. Филаретова” – София
 ул. „Йорданка Филаретова“ № 3 

гр. София, ул. “Й. Филаретова” №3 
тел. 02 915 46 46

e-mail:  secretary@mc.mu-sofia.bg

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2022          |            Защита на личните данни (GDPR)