Меню

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Важно!!!

Във връзка със Заповед № РК 36- 437/ 16.03.2020 г. на Ректора на МУ- София и  след проведено извънредно заседание на Разширен Ректорско- Деканския съвет от 17.03.2020 г.  бе взето следното решение:

„Събирането на необходимите документи за отпускане на стипендии по ПМС 90/ 2000 на студенти за летния семестър да се удължи с 10 дни след приключване на извънредното положение в страната.“

 1. Ксерокопие на цялата диплома за завършено мед.образование

 2. Ксерокопие на лична карта;

 3. Платена такса на касата – 84 лв. – за 10 раб.дни;

 4. Попълнено Заявление

 

 

 1. Обява в ежедневник за невалидна диплома – вестник;

 2. Попълнено заявление

 3. Платената такса за обявата – фактура;

 4. Актуална снимка паспортен формат — 1 бр.;

 5. Ксерокопие на лична карта;

 6. Платена такса на касата – за 10 раб.дни

84 лв. за диплома от средно мед.образование;

168 лв. за диплома за висше образование.

 

 • Семестриален изпит от платена поправителна сесия – 60 лв.
 • Държавен изпит – 90 лв.
 • Попълнено заявление.

 • Плащането става на на място на касата (само след издадена заповед от ректора)
 1. Копие на цялата диплома за завършено мед.образование
 2. Копие на акад.справка
 3. Платена такса на касата – 432 лв.
 4. Попълнено Заявление
 1. Копие на цялата диплома за завършено мед.образование
 2. Платена такса на касата – 20 лв – за 10 работни дни
 3. Ксерокопие на лична карта
 4. Попълнено Заявление

АКАДЕМИЧНА СПРАВКА:

 1. Ксерокопие на цялата диплома за завършено мед.образование
 2. Ксерокопие на лична карта;
 3. Платена такса на касата – 84 лв. – за 10 раб.дни;
 4. Молба / Заявление – образец

ДИПЛОМА ДУБЛИКАТ

 1. Обява в ежедневник за невалидна диплома – вестника;
 2. Платената такса за обявата – фактура;
 3. Актуална снимка паспортен формат — 1 бр.;
 4. Ксерокопие на лична карта;
 5. Платена такса на касата – за 10 раб.дни

84 лв. за д/ма от средно мед.обр.;  168 лв. д/ма за висше обр.;

 1. Молба / Заявление – образец.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

 1. Копие на цялата диплома за завършено мед.образование;
 2. Платена такса на касата – 20 лв. – за 10 раб. дни;
 3. Ксерокопие на лична карта;
 4. Заявление – образец.

АНОТАЦИЯ ЗА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

 1. Копие на цялата диплома за завършено мед.образование;
 2. Копие на академична справка;
 3. Платена такса на касата – 432 лв.;
 4. Заявление – образец.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОВЕДЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 1. Платена такса на касата – 30 лв.
 2. Заявление – образец.

ДУБЛИКАТ НА СТУДЕНТСКА КНИЖКА

 1. Платена такса на касата – 15 лв.
 2. Заявление – образец.

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)