Меню

НОВИНИ

ПРЕКРАТЯВА СЕ ПРИСЪСТВЕНАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В МУ-СОФИЯ

Преустановяват се присъствените учебни занятия в Медицински университет- София, в съответствие със заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Съгласно решенията на ръководствата на съответните факултети, ще се въведат поетапно различни форми на дистанционно обучение, считано от 16 до 29 март 2020 година.

Допълнителни мерки и решения за организацията на учебния процес очаквайте в следващите работни дни.

Списание "ЗДРАВЕ И НАУКА"

Медицински колеж “Й. Филаретова” – София
 ул. „Йорданка Филаретова“ № 3 

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Й. Филаретова” №3 Медицински колеж – София 
тел. 02 915 46 46

e-mail:  secretary@mc.mu-sofia.bg

© Медиценски колеж “Й. Филаретова” – София  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)