Меню

НОВИНИ

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА НА НЕПРИСЪСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ

Ректорът проф. д-р Виктор Златков издаде заповед на основание чл. 32, ал.1, т.1 от ЗВО, заповеди на Министъра на здравеопазването No РД 9104-27/ от 25.02.2020 г., No РД 01-122/ от 11.03.2020 и No РД 01-124/ 13.03.2020 г. и в допълнение на предходна заповед на ректора на МУ-София (No РД 36-395/ от 09.03.2020 г.), писмо No 9104-34/ от 16.03.2020 г. на Министъра на образованието и науката, както и Решения от заседание на Разширения ректорско-декански съвет на МУ-София от 17.03.2020 г. (протокол No28/ от 17.03.2020 г.), и Заповед № РК – 36-437/ от 16.03.2020г на ректора на МУ – София.

Прекъсването на присъствените учебни занятия и практики на всички обучаващи се в Медицински университет – София се удължава до 30.04.2020 г. включително, като се продължава неприсъствено: дистанционно, електронно, звуково или писмено обучение – според възможностите на всяко академично звено и спецификата на отделните неклинични и клинични специалности, и предмети от съответната учебната програма.

Продължава забраната за командировки, стажове и служебни пътувания на академичния състав, администрацията и студентите за периода до 30.04.2020г., като препоръчвам планирания на подобни бъдещи пътувания, включително и тези които са свързани с проекти за мобилност, стажове и научни ангажименти в страната и чужбина да бъдат отложени и съобразени с препоръките на МВнР, Националния оперативен щаб и здравните власти.

Всички други нареждания, въведени със заповеди на ректора на МУ–София № РК–36-437/ от 16.03.2020 г. и № РК–36-462/ от 24.03.2020 г. остават в сила до приключване на извънредното положение, до изтичане на допълнително указаните срокове в посочената заповед или решенията на Разширения ректорско-деканския съвет.

При необходимост допълнителни мерки и решения ще бъдат своевременно обявявани при промяна на обстановката и препоръката на компетентните власти.

Списание "ЗДРАВЕ И НАУКА"

Медицински колеж “Й. Филаретова” – София
 ул. „Йорданка Филаретова“ № 3 

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Й. Филаретова” №3 Медицински колеж – София 
тел. 02 915 46 46

e-mail:  secretary@mc.mu-sofia.bg

© Медиценски колеж “Й. Филаретова” – София  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)