Меню

НОВИНИ

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА” ОРГАНИЗИРА УВОДЕН КУРС ЗА КАНДИДАТ- СТУДЕНТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ЗЪБОТЕХНИК“ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024

Курсът е с продължителност три дни, с общ хорариум 20 часа. Подходящ е за всички, които искат да се запознаят с естеството на професията на зъботехника, изискванията за кандидатстване и специалните дисциплини, изучавани по време на следването. Организирани са четири дати за провеждане: 17– 19.03.2023 г.; 21- 23.04.2023 г.; 12- 14.05.2023 и 09-11.06.2023 г.

Обучението включва теоретична и практическа част (моделиране) и се провежда от високо квалифицирани преподаватели с дългогодишен опит.

В теоретична част на курса са включени:

 • важна информация, необходима при избор на професията на зъботехника;
 • запознаване със специални дисциплини, изучавани в колежа по време на обучението;
 • възможности за професионална реализация;
 • разяснения за изисквания и критерии за приемния изпит по моделиране;
 • основни особености на групите зъби и частите на зъбите;
 • принципи на моделажа на зъби от глина.

         В практическа част са включени упражнения за:

 • рисуване и изрязване на зъб от модел;
 • демонстрации от преподавател;
 • самостоятелно изработване на три зъба (с един, два и три корена);
 • разяснения и корекции от преподавател

        Необходимите материали и инструменти са осигурени от колежа.

Място на провеждане: Медицински колеж „Йорданка Филаретова”, адрес: гр. София ул. Йорданка Филаретова №3

 Дати за провеждане:

 • 17.03.2023г. – 19.03.2023г.
 • Петък (17.03.2023г.) от 09.00  до 18.00 ч.
 • Събота (18.03.2023г.) от 09.00 до 16.00 ч.
 • Неделя (19.03.2023г.) от 09.00 до 16.00 ч.  

Срок за записване: до 10.03.2023г. включително.

 

 • 21.04.2023г. – 23.04.2023г.
 • Петък (21.04.2023г.) от 09.00  до 18.00 ч. 
 • Събота (22.04.2023г.) от 09.00 до 16.00 ч.
 • Неделя (23.04.2023г.) от 09.00 до 16.00 ч.

Срок за записване: до 14.04.2023г. включително.

 

 • 12.05.2023г. – 14.05.2023г.
 • Петък (12.05.2023г.) от 09.00  до 18.00 ч. 
 • Събота (12.05.2023г.) от 09.00 до 16.00 ч.
 • Неделя (13.05.2023г.) от 09.00 до 16.00 ч.

Срок за записване: до 05.05.2023г. включително.

 • 09.06.2023 г. – 11.06.2023 г.
 • Петък (09.06.2023г.) от 09.00 до 18.00 ч. 
 • Събота (10.06.2023г.) от 09.00 до 16.00 ч.
 • Неделя (11.06.2023г.) от 09.00 до 16.00 ч.

Срок за записване: до 05.06.2023г. включително.

*При записани по- малко от 5 човека за една от посочените дати, участниците ще се пренасочват към следващата възможна дата.

Желаещите да участват следва да изпратят на електронна поща: kurs.zubotehnik@mc.mu-sofia.bg попълнено Заявление за участие по образец, с приложен документ за платена такса за участие.

Внесените такси за обучението не се връщат!

Такса за курс: 450 лв., преведени по банковата сметка на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“:

Юробанк България АД

BG 45 BPBI 7940 3163 9833 01

BIC: BPBIBGSF

Основание за плащане: Курс зъботехник и трите имена на участника.

Лице и телефон за контакт: Ирена Петрова- 02/ 915 46 26

Електронна поща: kurs.zubotehnik@mc.mu-sofia.bg

>ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ<

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)

Post Views: 3,563