Добре дошли в сайта на Медицински колеж към МУ - София!

Медицински колеж „Йорданка Филаретова“
извършва подготовка на кадри с висше образование
с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“
от професионално направление „Здравни грижи“
със срок на обучение три години.

 

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА“

       На 10.09.2018 г., понеделник, от 12:00 ч. в двора на колежа ще се проведе официалната церемония по откриване на учебната година заедно с празничен водосвет.

       Студентите от всички специалности и години на обучение ще чуят приветствените думи на проф. Захарина Савова, заместник директор на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, а така също своите емоции ще споделят Елица Кузманова, приета с най-висок бал в тазгодишната кандидат-студентска кампания, и Христофор Деевски, председател на Студентския съвет. Предвиден е и специален поздрав към всички присъстващи.

       Студентите от първи курс ще имат също така възможността да се запознаят с преподавателите си, както и ще им бъде направен инструктаж след празничната церемония, както следва:

       І-ви курс РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ                                          13:00 ч. в 210 стая

       І-ви курс МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА                                     13:00 ч. в 308 стая

       І-ви курс ИНСПЕКТОР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ                 13:00 ч. в 209 стая

       І-ви курс ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ                                       13:00 ч. в 307 стая

       І-ви курс РЕХАБИЛИТАТОР И МАСАЖИСТ                              13:00 ч. в 211 стая

       І-ви курс ЗЪБОТЕХНИК                                                           13:00 ч. в зала в двора

       І-ви курс МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ                                        13:00 ч. в 309 стая

       И тъй като първият учебен ден е празник, екипът на Медицинския колеж се е подготвил да направи една вълнуваща церемония за добре дошли. За гладкото и запомнящо се протичане очакваме всички към 11:45 ч. в двора на колежа в празнично настроение и облекло!

 


 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Какво ни трябва?

Нашата „Политика за защита на личните данни“ урежда използването и съхранението на вашите данни. Можете да видите нашата „Политика за защита на личните данни“ на следния линк: www.mu-sofia.bg

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ е администратор на лични данни, които вие (субектът на данните) ни предоставяте. Ние събираме от вас следния вид лични данни: ЕГН, три имена, копие на лична карта, постоянно местожителство, телефон, Е-mail, месторождение, гражданство, семейно положение, снимка, подпис, автобиография, копия на дипломи, информация за здравословен статус, доход, данни на членове на семейството.

прочети повече


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

 

За специалностите в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет - София:

Устен изпит с писмена част „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се“:

По график: 17, 18, 19 и 20 юли 2018 г.;

МОДЕЛИРАНЕ: 21 юли 2018 г. 

Идентификация: 22 юли 2018 г.

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ

 

Кандидатстващите за придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ по специалностите в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет - София полагат устен изпит с писмена част върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се“, състояща се от три компонента (елемента):

 

    - обща култура за системата на здравеопазване;

    - желание и умение за работа с хора;

    - психосоциална компетентност.    

 

За специалността „Масажист“ (лица с увредено зрение) - устен изпит/събеседване на същата тема.

За специалност „Зъботехник“ полагат и изпит по моделиране. Изпитът се провежда само в Медицински колеж - София. По време на изпита по моделиране не се разрешава кандидат-студентите да ползват схеми за зъби, пергели, транспортири, линии и други помощни средства, освен моделажен нож. След приключване на изпита кандидат-студентът предава на Техническата комисия конкурсния модел на зъб и малкото пликче с личните си данни, което запечатва пред комисията. След окончателното приключване на изпита по моделиране кандидат-студентите заедно с квесторите по зали напускат изпитната зала и изчакват запечатването й. Разпечатването на залата се извършва от Председателя и членовете на Техническата комисия, които нанасят фиктивните номера.

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Кандидатстващите за специалностите в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет - София подават документи на адрес: ул. „Йорданка Филаретова“ №З, ет. 1:

- от 9 юли до 16 юли 2018 г. от 9:00 до 16:00 ч., включително и в събота.

В неделя комисията по приема не работи!

Не се приемат документи по пощата, както и такива, които не са попълнени точно.  

Внесени такси за кандидат-студентски изпити не се връщат! 

 

 

 

 

Мис и Мистър Медицински колеж 2018 г.