Меню

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЛАТЕНА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2023          |            Защита на личните данни (GDPR)