Меню

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2022/2023

РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ

  • ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПРИЕТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА на 21, 22, 23 и 25-ти ЮЛИ от 9.00 до 16.00 ч.  и на 26 юли от 09.00 до 13.00 ч.
  • При неявяване в посочения срок за записване на първо класиране, приетите кандидат-студенти  автоматично отпадат от останалите класирания!

ЗАПИСВАНЕТО НА СТУДЕНТИ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В  ПРИЛОЖЕНИЕ №2 и ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА В РАЗМЕР НА 400 лв.

КОМПЛЕКТЪТ ОТ ДОКУМЕНТИ , ВКЛ. СТУДЕНТСКА КНИЖКА СЕ ЗАКУПУВА НА МЯСТО В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ.

 

ТАКСАТА СЕ ВНАСЯ ПО БАНКОВА СМЕТКА:

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – МУ – СОФИЯ УЛ. ”Й. ФИЛАРЕТОВА” № 3, BG45ВРВІ79403163983301  BIC: ВРВІВGSF ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ СОФИЯ

*Задължително съдържание на вносната бележка: три имена на студента, курс, специалност, факултетен или вх.номер

ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА СТУДЕНТИТЕ ПРИЕТИ В СПЕЦИАЛНОСТ ”РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ” Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ПРЕДСТАВЯТ МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ИЗДАДЕНО САМО ОТ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА – повече информация 

  • ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ ПО ВТОРО КЛАСИРАНЕ – 28 юли
  • ЗАПИСВАНЕ – 29.07 30.07 и 01.08 до от 09:00 до 16:00,  02.08 до 13:00 ч.
  • РЕЗЕРВИ – 02 АВГУСТ СЛЕД 13:00 
  • КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ – 25 ДО 29 ЮЛИ 2022 г.  – онлайн

Второ класиране на приетите студенти в Медицински колеж "Й. Филаретова" - София

ВАЖНО!

Незаетите места по специалности след второ класиране, ще бъдат попълнени от обявените резерви, по реда на посочените специалности и състезателен бал.

Всички резерви от обявените списъци, които желаят да бъдат записани в съответната специалност при наличието на свободни места, трябва да се явят на 30-ти юли, в 13.15 ч. в Медицински колеж.

Резерви след второ класиране на приетите студенти в Медицински колеж "Й. Филаретова" - София

Резултати от състезателните изпити

Първо класиране на приетите студенти в Медицински колеж "Й. Филаретова" - София

Първо класиране на приетите студенти в Медицински колеж "Й. Филаретова" - София по чл.68

Възстановяващи права за учебната 2022/2023г. в Медицински колеж "Й. Филаретова" - София

Приети кандидати за платено обучение 2022/2023

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2023          |            Защита на личните данни (GDPR)