Меню

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2023/2024

РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ

 • ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПРИЕТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА на 21, 22, 24 и 25 ЮЛИ от 9.00 до 16.00 ч. и на 26 юли до 13.00 ч.
 • При неявяване в посочения срок за записване на първо класиране, приетите кандидат-студенти  автоматично отпадат от останалите класирания!

ЗАПИСВАНЕТО НА СТУДЕНТИ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В  ПРИЛОЖЕНИЕ №2 и ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА В РАЗМЕР НА 400 лв.

КОМПЛЕКТЪТ ОТ ДОКУМЕНТИ , ВКЛ. СТУДЕНТСКА КНИЖКА СЕ ЗАКУПУВА НА МЯСТО В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ.

 

ТАКСАТА СЕ ВНАСЯ ПО БАНКОВА СМЕТКА:

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – МУ – СОФИЯ УЛ. ”Й. ФИЛАРЕТОВА” № 3, BG45ВРВІ79403163983301  BIC: ВРВІВGSF ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ СОФИЯ

*Задължително съдържание на вносната бележка: три имена на студента, курс, специалност, факултетен или вх.номер

ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА СТУДЕНТИТЕ ПРИЕТИ В СПЕЦИАЛНОСТ ”РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ” Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ПРЕДСТАВЯТ МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ИЗДАДЕНО САМО ОТ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА – повече информация 

 • ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ ПО ВТОРО КЛАСИРАНЕ – 27 юли
 • ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИ ПРИЕТИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ – 28.07, 29.07 и 31.07  от 09:00 до 16:00,  01.08 до 12:00 ч.
 • ЗАПИСВАНЕ НА РЕЗЕРВИ – 01 АВГУСТ СЛЕД 13:00
 • Записване на приетите студенти от списъка с резерви – при наличие на свободни места.

  Незаети места по съответните специалности се попълват от обявените в списъците резерви, по реда на класирането им  на 01.08.2023 г..

  Резервите трябва да се явят на място в Медицински колеж „Й. Филаретова“  на 1 август до 13:00 ч.!

  Неявилите се до 13:15 ч. резерви от съответните списъци, губят правото да се запишат за студенти!

   

 • КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ – 31 юли до 03 август 2023 г.   – на място в Ректорат МУ СОФИЯ, ет.12
 • За информация –  02/9152149, 02/9152148, 02/9152123
 • КЛАСИРАНЕ ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ – 04 август
 • ЗАПИСВАНЕ ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ – 08 до 31 август – на място в Мед.колеж, ст.103, тел. 02/ 9154 626
 • ТАКСА ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ – 4440 лв за учебна година (Забележка: След приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година и определяне на коефициентите за 2023 г. е възможно при отделните такси да настъпят промени.)

Приети кандидати за платено обучение 2023/2024 г.

Второ класиране на приетите студенти в Медицински колеж "Й. Филаретова" - София

ВАЖНО!

Незаетите места по специалности след второ класиране, ще бъдат попълнени от обявените резерви, по реда на посочените специалности и състезателен бал.

Всички резерви от обявените списъци, които желаят да бъдат записани в съответната специалност при наличието на свободни места, трябва да се явят на 30-ти юли, в 13.15 ч. в Медицински колеж.

Резерви след второ класиране на приетите студенти в Медицински колеж "Й. Филаретова" - София

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)