Меню

ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ ПРИКЛЮЧИ!

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ОНЛАЙН, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ЯВЯВАТ В ДЕНЯ НА ИЗПИТА С ОРИГИНАЛ НА ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ВАЖНО!

Незаетите места по специалности след второ класиране, ще бъдат попълнени от обявените резерви, по реда на посочените специалности и състезателен бал.

Всички резерви от обявените списъци, които желаят да бъдат записани в съответната специалност при наличието на свободни места, трябва да се явят на 30-ти юли, в 13.15 ч. в Медицински колеж.

Медицински колеж "Йорданка Филаретова" - София

Медицински колеж “Й. Филаретова” в гр. София е най-старото, най- голямото и  многопрофилно учебно заведение в страната, с утвърдени традиции в обучението на професионалисти по здравни грижи.  

МК “Й. Филаретова” е наследник на столетната история на образованието и подготовката на специалисти в България, чиито професионален дълг са здравните грижи.

Медицински колеж „Йорданка Филаретова“  извършва подготовка на кадри с висше образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ от професионално направление „Здравни грижи“ със срок на обучение три години за следните специалности:

СПИСАНИЕ ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ

ИЗИСКАВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)