Меню

НОВИНИ

УВОДЕН КУРС ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ «ЗЪБОТЕХНИК» В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА“ – ЕДНА БЕЗУСЛОВНА НЕОБХОДИМОСТ

През месец април Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ при МУ – София откри  кандидат-студентската си кампания за новата 2021 / 2022 учебна година с Уводен  курс за   специалност  «Зъботехник». От 23 до 25 април се проведе  тридневното обучение, в което   участие взеха  момичета и момчета от цяла България. Курсистите се зпознаха с изискванията и конкретните възможности за развитие в избраната  професията, получиха отговори  на различни   въпроси,  касаещи подготовката им за приемните изпити. Занятията бяха разделени в два модула – теоретически и практически. Лекционната част бе насочена към обзор на работата на зъботехника и обучението по специалността. По време на  практическата  част курсистите наблюдаваха демонстрации на работа с глина и скулптиране на  зъби  по макет. Всеки от участниците имаше възможност сам да изработи своите първи модели – еднокоренов, двукоренов и трикоренов зъб, част от необходимата предварителна подготовка за кандидат-студентския изпит. Материалите и инструментите за работа бяха предварително осигурени от Колежа.

Според мнението на участниците,   Уводния  курс за специалност  «Зъботехник» е необходим, защото се разглеждат всички дейности, свързани с  професионалната ориентация и преориентация и изразиха удовлетворение от участието си в тридневното обучение. Те оцениха като много важно всички заинтересовани предварително да са запознати    с изискванията и конкретните възможности за развитие в избраната  професията.

Преподавателите от специалността очакват създаването, организирането  и провеждането на подобни курсове и „Наръчник за кандидат-студенти по Зъботехника“  да имат позитивно отражение както върху желаещите да се подготвят и  обучават в МК „Й. Филаретова“,  така и върху качесвото на провежданото обучение. 

 

За всички желаещи, които искат да се включат в предизвикателството, да се учат да създават красиви зъби със собствените си ръце е предвиден и втори курс, който ще се проведе на 11.06-13.06.2021г.

Подробна информация и условията за участието можете да прочетете тук

Медицински колеж “Й. Филаретова” – София
 ул. „Йорданка Филаретова“ № 3 

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Й. Филаретова” №3 Медицински колеж – София 
тел. 02 915 46 46

e-mail:  secretary@mc.mu-sofia.bg

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2021          |            Защита на личните данни (GDPR)