Меню

НОВИНИ

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА“ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ОРГАНИЗИРА УВОДЕН КУРС ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ЗЪБОТЕХНИК“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.

DSC_4636

                 ОБЯВА

Медицински колеж „Йорданка Филаретова“

Медицински университет – София

организира Уводен курс за кандидат-студенти  за специалност  Зъботехник

за учебната 2021/2022г.

Курсът е с продължителност три дни, с общ хорариум 20 часа и ще се проведе в периода 23.04. 2021 г. – 25.04.2021 г. и 11.06.2021 г. – 13.06.2021 г.

Подходящ е за всички, които искат да се запознаят с естеството на професията на зъботехника, изискванията за кандидатстване и специалните дисциплини, изучавани по време на следването.

Обучението включва теоретична и практическа част и се провежда от високо квалифицирани преподаватели с дългогодишен опит.

В теоретична част на курса са включени:

 • важна информация, необходима при избор на професията на зъботехника;
 • запознаване със специални дисциплини, изучавани в колежа по време на обучението;
 • възможности за професионална реализация;
 • разяснения за изисквания и критерии за приемния изпит по моделиране;
 • основни особености на групите зъби и частите на зъбите;
 • принципи на моделажа на зъби от глина.

В практическа част са включени упражнения за:

 • рисуване и изрязване на зъб от модел;
 • демонстрации от преподавател;
 • самостоятелно изработване на три зъба (с един, два и три корена);
 • разяснения и корекции от преподавател

Необходимите материали и инструменти са осигурени от Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, МУ – София.

Заниманията ще се проведат в малки групи при спазване на задължителни противоепидемични мерки!

Място на провеждане: Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, МУ – София (гр. София ул. „Йорданка Филаретова” № 3)

Дати за провеждане:

23.04. 2021 г. – 25.04.2021 г.

 • Петък (23.04.2021г.) от 09.00 до 18 00 ч.
 • Събота (24.04.2021г.) от 09.00 до 16.00 ч.
 • Неделя (25.04.2021г.) от 09.00 до 16.00 ч.

Срок за записване: до 16.04.2021 г. включително.

11.06.2021 г. – 13.06.2021 г.

 • Петък (11.06.2021г.) от 09.00 до 17.00 ч. 
 • Събота (12.06.2021г.) от 09.00 до 15.00 ч.
 • Неделя (13.06.2021г.) от 09.00 до 15.00 ч.

Срок за записване: до 04.06.2021г. включително.

Желаещите да участват следва да изпратят на електронна поща: kurs.zubotehnik@mc.mu-sofia.bg попълнено Заявление за участие по образец, с приложен документ за платена такса за участие.

 • Внесените такси за обучение не се връщат!

Такса за курс: 400 лв., преведени по банковата сметка на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – МУ София:

Юробанк България АД

BG 45 BPBI 7940 3163 9833 01

BIC: BPBIBGSF

Основание за плащане: Курс зъботехник

                                           Трите имена на участника

Лице  за контакт: Галя Савова

Телефон за контакти: 02/915 46 27

Електронна поща: kurs.zubotehnik@mc.mu-sofia.bg

Медицински колеж “Й. Филаретова” – София
 ул. „Йорданка Филаретова“ № 3 

гр. София, ул. “Й. Филаретова” №3 
тел. 02 915 46 46

e-mail:  secretary@mc.mu-sofia.bg

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2022          |            Защита на личните данни (GDPR)

Post Views: 908