Меню

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЛАТЕНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА III КУРС - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022/2023

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)