Меню

НОВИНИ

ДОЦ. СИЛВИЯ ЦАНОВА- САВОВА ОТ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА“ УДОСТОЕНА С НАГРАДЕН ЗНАК „SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS”

В чест на Деня на народните будители, на 7 ноември на тържествена церемония бяха връчени наградните знаци „SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS” за най-успешна научна разработка, финансирана от Медицински университет – София чрез конкурсите „Грант’2020” и „Грант’2021” и грамоти за най-успешна научна разработка чрез конкурсите „Млад изследовател’2020” и „Млад изследовател’2021”.

Наградения проект в областта МЕДИЦИНА, МЕДИКО-СОЦИАЛНА научна област е с научен колектив с ВОДЕЩ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ доц. Силвия Цанова-Савова, дм, от Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, Ръководител на специалност „Инспектор по обществено здраве“. Тя бе удостоена с награден знак “SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS”, връчен от Ректора на Медицински университет – София акад. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн.

Заедно с членовете на изследователския екип- доц. Стефан Великов, дм, доц. д-р Дончо Етугов, дм, маг. фарм. Пепа Николчова, Славейка Панева, дм и маг. фарм. Петя Колева, разработват научния проект „Сравнителна оценка на съдържанието на антиоксидантни полифенолни съединения в медицински растения, техни плодове и хранителни добавки“.

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2023          |            Защита на личните данни (GDPR)

Post Views: 107