Меню

НОВИНИ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН СЕМИНАР – СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА ИНФОРМИРАНОСТТА ЗА АНТИБИОТИЦИТЕ

Антимикробната резистентност (АМР) се увеличава с тревожни темпове, ускорени от прекомерната употреба на антибиотици, особено изразено по време на пандемията с COVID-19, и е предизвикателство за общественото здраве както в България, така и в страни по целия свят.

По последни данни на Световната здравна организация инфекции с антимикробно-резистентни причинители допринасят за близо 5 милиона смъртни случая годишно.

Отбелязвани ежегодно от 2015 г. насам, Европейският ден на информираността за антибиотиците – 18 ноември и Световната седмица на информираността за антибиотиците – от 18 до 24 ноември, са глобална кампания, която има за цел да повиши осведомеността за АМР в световен мащаб и да насърчи най-добрите практики сред широката общественост, здравните работници и политиците, за да се избегне по-нататъшното появяване и разпространение на резистентни към лекарства инфекции. Антимикробните средства – антибиотици, антивирусни средства, противогъбични средства и антипротозои – са решаващи за успешната борба със заболявания при хора, животни и растения.

От 2020 г. насам надсловът: „Антимикробни средства: прилагайте ги с грижа“ (англ.: “Handle antimicrobials with care”) отразява разширяващия се обхват на резистентните инфекциозни причинители.

Ключови факти (по данни на СЗО):

 • АМР е сред 10-те най-големи заплахи за общественото здраве, продоволствена сигурност и развитие.
 • АМР може да засегне всеки, на всяка възраст и във всяка държава.
 • АМР възниква естествено, но неправилната употреба на антибиотици при хора и животни ускорява този процес.
 • Все по-голям брой инфекции – като пневмония, туберкулоза, гонорея и салмонелоза – стават все по-трудни за лечение, тъй като намалява ефективността на използваните за лечението им антибиотици.
 • АМР води до тежки инфекции, усложнения, по-дълъг болничен престой, по-високи медицински разходи и повишена смъртност.

За предотвратяване и контрол върху разпространяването на антибиотична резистентност, бихме могли:

 • Да използваме антибиотици само когато са предписани от лекар.
 • Никога да не настояваме да приемаме антибиотици, ако нашият лекар каже, че нямаме нужда от тях.
 • Винаги да следваме съветите на нашия лекар, когато използваме антибиотици.
 • Никога! – да не споделяме и да не използваме остатъци от антибиотици.
 • Да предотвратяваме инфекциите чрез редовно миене на ръцете, хигиенично приготвяне на храната, избягване на близък контакт с болни хора, практикуване на безопасен секс и поддържане на актуален ваксинационен статус.
 • Да приготвяме храната си хигиенично, следвайки петте ключа на СЗО за по-безопасна храна (чистота, отделяне на суровите от термично обработените храни, достатъчно високи температури и продължителност на кулинарна обработка, съхраняване на храната при безопасни температури, използване на безопасни суровини и вода) и да избираме храни, които са произведени без употребата на антибиотици за насърчаване на растежа или предотвратяване на заболявания при здрави животни.

За здравни работници:

 • За предотвратяване на инфекции ръцете е наложително инструментите и околната среда да са чисти.
 • Антибиотици да се предписват и прилагат само когато са необходими, в съответствие с правилата за разумна употреба. Преди изписването на антибиотик, да се направи микробиологично изследване.
 • Мониторинг на антимикробно-резистентни причинители на инфекции.
 • Разговори с пациентите и другите хора от обкръжаващата среда за правилата на антибиотична употреба, за антибиотичната резистентност и опасностите от неправилна употреба.
 • Разговори с пациентите и другите хора от обкръжаващата среда за предотвратяване разпространението на инфекции (например чрез ваксинация, дезинфекция на ръцете, безопасен секс и покриване на носа и устата при кихане).

По повод на Световната седмица на информираността за антибиотиците в Медицински колеж „Й. Филаретова“, на 22.11.2022г., вторник, от 16,00ч. до 18,00ч. ще проведем on-line информационен семинар с възможност за дискусия. Заповядайте на линк:   https://meet.google.com/hxa-jzie-knh

Информационният материал е изготвен от специалност „Медицински лаборант“ във връзка с дейности по изследователски проект от конкурс „ГРАНТ-2021” на МУ-София, ДОГОВОР № Д-108/04.06.2021г.

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)

Post Views: 13,213