Меню

НОВИНИ

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА КАНДИДАТ- СТУДЕНТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ“ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „Й. ФИЛАРЕТОВА“- СОФИЯ

Денят на отворените врати ще се проведе на 07.06.2022г. от 13.00ч. Каним кандидат- студентите за специалност „Рентгенов лаборант“ и техните родители в Медицински колеж „Й. Филаретова“ на адрес: гр. София, ул. Йорданка Филаретова №3.  

Ще бъдат разяснени предметите изучавани в специалността, извънаудиторните програми, особеностите на обучението и изисквания към кандидатите в тази специалност, както и графика и условията  за прием. Кандидат- студентите и родителите ще имат възможност да поговорят с настоящи студенти и преподаватели и да разгледат учебните зали. 

 

Програма за Денят на отворените врати /07.06.2022г./:


13.00ч. – 13.30ч. –   Посещение на учебната база в МК „Й. Филаретова“. Обиколката започва от фоайето на сградата.


13.30ч. – 14.30ч. – Информационна среща за формата на приемния изпит и обучението в специалността.

 

14.30ч. – 15.30ч.- Възможност за дискусия /въпроси и отговори/.

 

Моля, да заявите своето желание за присъствие в Деня на отворените врати в регистрационната форма.

 

 

Очакваме Ви!

Медицински колеж “Й. Филаретова” – София
 ул. „Йорданка Филаретова“ № 3 

гр. София, ул. “Й. Филаретова” №3 
тел. 02 915 46 46

e-mail:  secretary@mc.mu-sofia.bg

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2022          |            Защита на личните данни (GDPR)

Post Views: 309