Меню

НОВИНИ

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА” ОРГАНИЗИРА УВОДЕН КУРС ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ЗЪБОТЕХНИК“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023

Медицински колеж „Йорданка Филаретова” организира Уводен курс за кандидат-студенти за специалностЗъботехникза учебната 2022/2023

Курсът е с продължителност три дни, с общ хорариум 20 часа. Подходящ е за всички, които искат да се запознаят с естеството на професията на зъботехника, изискванията за кандидатстване и специалните дисциплини, изучавани по време на следването.

Организирани са три дати за провеждане: 25- 27.03.2022 г.;  15-17.04.2022 г.  или 03- 05.06.2022г.

Обучението включва теоретична и практическа част (моделиране) и се провежда от високо квалифицирани преподаватели с дългогодишен опит.

В теоретична част на курса са включени:

 • важна информация, необходима при избор на професията на зъботехника;
 • запознаване със специални дисциплини, изучавани в колежа по време на обучението;
 • възможности за професионална реализация;
 • разяснения за изисквания и критерии за приемния изпит по моделиране;
 • основни особености на групите зъби и частите на зъбите;
 • принципи на моделажа на зъби от глина.

В практическа част са включени упражнения за:

 • рисуване и изрязване на зъб от модел;
 • демонстрации от преподавател;
 • самостоятелно изработване на три зъба (с един, два и три корена);
 • разяснения и корекции от преподавател

Необходимите материали и инструменти са осигурени от Медицински колеж „Й. Филаретова“.

Заниманията ще се проведат в малки групи при спазване на противоепидемичните мерки!

Място на провеждане: Медицински колеж „Йорданка Филаретова”, адрес: гр. София ул. Йорданка Филаретова №3

Дати за провеждане:

 • 25.03.2022г. – 27.03.2022 г.
 • Петък (25. 03. 2022г.) от 09. 00  до 18. 00 ч.
 • Събота (26. 03.2022г.) от 09. 00 до 16. 00 ч.
 • Неделя (27. 03.2022г.) от 09. 00 до 16. 00 ч.  

Срок за записване: до 18. 03. 2022г. включително.

 

 • 15.04.2022г. – 17.04.2022г.
 • Петък (15. 04. 2022г.) от 09. 00  до 18. 00 ч. 
 • Събота (16. 04. 2022г.) от 09. 00 до 16. 00 ч.
 • Неделя (17. 04. 2022г.) от 09. 00 до 16. 00 ч.

Срок за записване: до 08. 04. 2022г. включително.

 • 03.06.2022г.-05.06.2022г.
 • Петък (03. 06. 2022г.) от 09. 00  до 18. 00 ч. 
 • Събота (04. 06. 2022г.) от 09. 00 до 16. 00 ч.
 • Неделя (05. 06. 2022г.) от 09. 00 до 16. 00 ч.

Срок за записване: до 27.05.2022г. включително.

Желаещите да участват следва да изпратят на електронна поща: kurs.zubotehnik@mc.mu-sofia.bg попълнено заявление за участие по образец, с приложен документ за платена такса за участие.

Внесените такси за обучението не се връщат!

Такса за курс: 400 лв., преведени по банковата сметка на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“:

Юробанк България АД

BG 45 BPBI 7940 3163 9833 01

BIC: BPBIBGSF

Основание за плащане: Курс зъботехник, трите имена на участника

Лице и телефон за контакт: Ирена Петрова- 02/915 46 27

Електронна поща: kurs.zubotehnik@mc.mu-sofia.bg

Медицински колеж “Й. Филаретова” – София
 ул. „Йорданка Филаретова“ № 3 

гр. София, ул. “Й. Филаретова” №3 
тел. 02 915 46 46

e-mail:  secretary@mc.mu-sofia.bg

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2022          |            Защита на личните данни (GDPR)

Post Views: 1,765