Меню

НОВИНИ

КОНКУРС ЗА ЕСЕ ПО СЛУЧАЙ ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ ”ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА”

Уважаеми студенти,

По случай Патронния празник на Медицински колеж “Йорданка Филаретова“ 19-ти март, се инициира провеждане на конкурс за кратко студентско есе на тема: „Предизвикателствата пред специалистите по здравни грижи в период на световна пандемия“. Обект на есето могат да бъдат идеи, послания, събития или други асоциации, които авторът прави с бъдещата си професия в условията на пандемията от коронавирус.

Критерии за оценяване:

  • Оригиналност на личната позиция;
  • Креативност;
  • Убедителност в интерпретацията;
  • Езикова култура.

Условия за участие:

В конкурсът могат да участват студенти от всички специалности в колежа. Всеки студент участва само с един текст.

Задължително условие е творбата да бъде специално създадена за конкурса, да бъде авторска и да не е публикувана досега в печатно или интернет издание. Творбите да са придружени с информация, съдържаща трите имена на автора, специалност, курс на обучение, факултетен номер и телефон за връзка.

Изискване към оформяне на есетата:

Обем – 2, 3 страници, стандартен текст, Times New Roman-12, междуредие -1,5.

Жури, сформирано от академичния състав на колежа ще оценява творбите на студентите по обявените критерии. Отличените есета ще бъдат публикувани в списание “Здраве и наука”.

Всички участници в конкурса ще получат сертификати.

Есетата изпращайте с прикачен файл на е-mail: konkurs@mc.mu-sofia.bg

Краен срок за изпращане на материали: 16 март 2022 г.

Материали, подадени след крайният срок няма да бъдат приети!

Пожелаваме успех на всички участници!

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2023          |            Защита на личните данни (GDPR)

Post Views: 1,260