Меню

НОВИНИ

ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПОВОД ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Медицински университет – София отбеляза своя Патронен празник на 7 април 2021 г. с тържествена церемония и поднасяне на венци пред Докторския паметник. По традиция венец беше поднесен и от името на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“.

От 2004 година, Международния ден на здравето е приет, както за празник на университета, така и за празник на научно-изследователската и преподавателска дейност.

Празничната церемония продължи с връчване на годишните награди за научно изследователска и преподавателска дейност на Медицински университет-София за 2020 г. от  Ректора на Медицински Университет – София  Академик д-р Лъчезар Трайков, дмн. Наградите се присъждат с цел удостояване с публично признание заслугите на изтъкнати преподаватели, учени от МУ- София за техния висок професионализъм и доказан принос в организирането и осъществяването на преподавателската, научно-изследователската, и експертна дейности.

Почетен знак “AESCULAPIUS”- за принос в развитието на българската медицина през изминалата 2020 година бе присъден на на Проф. д-р З. Каменов, дмн.

С Награден знак „PANACEA”, за значими постижения в преподавателската, научната, и експертна дейности през изминалата 2020 година бяха удостоени:

В медико-клинична област: Доц. д-р Ш. Спасова, дмн

В медико-биологична област: Доц. д-р Р. Николов, дм

В медико-социална област: Проф. З. Савова, дм

Почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на лента – за ОСОБЕНИ заслуги за функционирането и развитието на МУ – София получиха:

Гл. ас. В. Узунов, дм;

Проф. д-р Л. Гургуриева, дмн;

Проф. Г. Чанева, дм

 Почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на кожен плакет – за ОСОБЕНИ заслуги за функционирането и развитието на МУ – София беше присъден на на:

Проф. д-р П. Переновска, дмн

Проф. д-р Т. Черкезов, дм

Медицински колеж “Й. Филаретова” – София
 ул. „Йорданка Филаретова“ № 3 

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Й. Филаретова” №3 Медицински колеж – София 
тел. 02 915 46 46

e-mail:  secretary@mc.mu-sofia.bg

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2021          |            Защита на личните данни (GDPR)