Меню

НОВИНИ

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА“ ДНЕС ОТБЕЛЯЗА ДЕНЯ НА ЗДРАВНИЯ ИНСПЕКТОР

Събитието беше открито от професор Захарина Савова, Директор на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“  – София с приветствие към преподавателите, наставниците и студентите от специалност „Инспектор обществено здраве“.

Приветствия към преподавателите и студентите от специалност „Инспектор обществено здраве“ поднесоха Академик проф. Лъчезар Трайков, дмн – Ректор на Медицински университет София, професор д-р Каролина Любомирова, дм – Заместник-ректор по учебна дейност на МУ-София и Ръководител катедра “Трудова медицина” към Факултет по обществено здраве, МУ – София и проф.Татяна Петрова,  Директор на дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето” в СРЗИ.

В своето приветствие Академик Трайков подчерта значението на специалността не само за опазване на общественото здраве, но  и за регулирането на икономическия и социален ред в нашето общество. Академик  Трайков благодари на екипа на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ за положените усилия да отговори на предизвикателствата и кризите, подобни на сегашната кризи и да следва тенденциите в здравеопазването и актуализира своевременно учебните програми по специалността „Инспектор по обществено здраве“.

Ректора на Медицински университет – София Академик Лъчезар Трайков пожела на преподавателите, студентите и гостите на уебинара да имат силата да изпълняват професионално и етично задълженията си, да не се отказват през трудностите и да следват голямата цел – опазването на живота и здравето на хората.

В своето приветствие професор Каролина Любомирова подчерта, че Медицински университет – София и Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ винаги са били новатори и социално отговорни институции. Професор  Любомирова потвърди казаното от Академик  Трайков, че специалността „Инспектор обществено здраве“ е изключително важна и има широкомащабно значение за цялото общество за превенция на здравето чрез контрол и ограничаване на редица рискови фактори за живота и здравето на хората. Специалността „Инспектор обществено здраве“, както всички медицински специалности, се развива много динамично, поради непрекъснато променящите се условия, увеличаващите се знания, опит и промяната в нормативните изисквания в национален и световен мащаб. Коронавирусната пандемия рязко увеличи необходимостта от превенция и контрол в сферата на общественото здраве и с това значението на работата на здравните инспектори за запазване живота и здравето на хората. Въпреки рискът за собственото им здраве, и повишеният риск за членовете на семействата им, здравните инспектори черпят сили от социалното значимата роля на тяхната дейност за обществото.

Професор Любомирова пожела на преподавателите и студентите от специалността „Инспектор обществено здраве“ много здраве, сили и мотивация да продължават да работят за цялото общество.

Госпожа Татяна Петрова Директор на дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето” в СРЗИ. разказа за политиките и дейността на Регионална здравна инспекция, за ежедневните предизвикателства, пред които се изпратят служителите в институциите от сферата на общественото здравеопазване. Дейностите по профилактика и превенция на здравето на населението се осъществяват от здравните инспектори чрез преминаване от традиционният медицински модел, който познаваме към широко сътрудничество с всички обществени сектори. Госпожа Петрова подчерта ролята на инспекторите по обществено здраве за промяна на мисленето в посока поставяне на фокуса върху промоцията на здравето.

От името на колектива на Столична регионална инспекция госпожа Петрова поздрави преподавателите и студентите от специалност „Инспектор обществено здраве“ по случай празника и им пожела вяра и сили да постигнат високо професионално равнище в своята работа.

В рамките на събитието взеха участие доцент Силвия Цанова – Савова, Ръководител на специалност „Инспектор обществено здраве“, г-жа Таня Дачева и доцент Мая Ляпина, преподаватели на студентите от  специалността. Те разказаха за историята на специалност „Инспектор обществено здраве“, учебната програма и подчертаха изключително ползотворното сътрудничество с учебните бази, където се провеждат практическите занимания на студентите от специалността.

„Днес актуалността на работата на здравните инспектори е във фокуса на общественото внимание, които са на първа линия в борбата за ограничаване заболяемостта от Коивд-19. Едновременно с това не трябва да забравяме, че тези специалисти осъществяват и здравния контрол върху обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите за здравето на човека, факторите на жизнената среда, осъществяват контрол върху заразните заболявания и др.“, подчерта доцент С. Цанова.

В събитието се включиха и студенти, които разказаха за своята мотивация при избора им да се обучават в тази специалност, за удовлетвореността си от получените знания и изказаха благодарност към преподавателите и наставниците за професионалното им отношение в процеса на обучение на бъдещите инспектори в сферата на обществено здраве.

Наставниците Ани Йорданова и Дора Кожухарова от Българска агенция по безопасност на храните, отправиха към студентите приветствия за празника и пожелания за успешно професионално развитие.

Предоставяме свободен достъп до записа на уебинара тук

 

Медицински колеж “Й. Филаретова” – София
 ул. „Йорданка Филаретова“ № 3 

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Й. Филаретова” №3 Медицински колеж – София 
тел. 02 915 46 46

e-mail:  secretary@mc.mu-sofia.bg

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2021          |            Защита на личните данни (GDPR)