Меню

НОВИНИ

ОТЛИЧЕНИТЕ РАБОТИ В СТУДЕНТСКАТА НАУЧНА СЕСИЯ

DSC_4561

Комисия в състав проф. Фани Рибарова и доц. Силвия Цанова-Савова оцениха представените постери и отличиха следните работи:

  • „Епидемични взривове с морбили – модел на пропуски в имунизациите. Ваксините – надеждна противоепидемична защита“ с автори: Ивет Дженеро, Ванеса-Мария Пенева и Беатрис Благоева от специалност „Медицински лаборант“, и с научен ръководител: проф. д-р Е. Кьолеян, дм
  • „NADPHd – активност на псевдоуниполярни неврони в спиналните ганглии при човек“ с автори: Камелия Нинова, Ася Асенова, Моника Калева, Симона Димитрова и Албена Георгиева от специалност „Медицински лаборант“, и с научен ръководител: доц. д-р Д. Кръстев, дм
  • „3D прототипиране, базирано на СВСТ данни“ с автори: Милена Миладинова и Нели Галева от специалност „Рентгенов лаборант“, и с научни ръководители: доц. Д. Йовчев, гл. ас. Петранка Гагова
  • „Сънна апнея – симптоми, рискове, превенция“ с автори: Надя Патинова, Василена Върбанова, Ивелина Ангелова, Мариела Петрова и Иван Рълев от специалност „Зъботехник“, и с научни ръководители: Мила Москова, Ива Николова
  • „Кинезитерапевтични пътеки“ с автор: Николета Пандова от специалност „Рехабилитатор“, и с научен ръководител: Михаела Мирева
  • „Анализ на учебните планове в специалност ИОЗ, промените в структурата на РЗИ и необходимостта от промяна на ЕДИ“ с автор: Гергана Спасова от специалност „Инспектор по обществено здраве“, и с научен ръководител: Таня Дачева

Докладите бяха представени в две секции, като в първата оценяващ бе проф. Фани Рибарова, а във втората – доц. Йордан Пашов, доц. Светла Георгиева и гл. ас. Мариана Алберт. Отличени баха следните доклади:

  • „Спортуваме ли? – мнение на студенти, рентгенови лаборанти от МК „Й. Филаретова“, София“ с автори: Цветелина Григорова и Любомира Йорданова от специалност „Рентгенов лаборант“, и с научен ръководител: Невенка Бонинска
  • „Кинезитерапия за профилактика на статични заболявания на женските полови органи“ с автор: Росица Танева-Богданова от специалност „Рехабилитатор“, и с научен ръководител: Даниела Манова

Авторите на отличените работи имат възможността да подготвят статии за юнския брой на сп. „Здраве и наука“.

Списание "ЗДРАВЕ И НАУКА"

Медицински колеж “Й. Филаретова” – София
 ул. „Йорданка Филаретова“ № 3 

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Й. Филаретова” №3 Медицински колеж – София 
тел. 02 915 46 46

e-mail:  secretary@mc.mu-sofia.bg

© Медиценски колеж “Й. Филаретова” – София  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)