Меню

УЧЕБНИ ТАКСИ

Учебните такси се определят с Постановление на Министерски съвет за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за всяка учебна година

ВАЖНО:
СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ НЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ В БРОЙ
МОГАТ ДА СЕ ПЛАТЯТ САМО С ДЕБИТНА/КРЕДИТНА КАРТА

БАНКОВА СМЕТКА:

Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – МУ София 

Юробанк България АД

BG 45 BPBI 7940 3163 9833 01

BIC: BPBIBGSF

 

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)