Меню

НОВИНИ

ЗАПОЧВА ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ СТИПЕНДИИ ПО ПМС 90 ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023/2024г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТИПЕНДИАНТИ,

Документи за кандидатстване за държавните стипендии по ПМС за летен семестър на учебната 2023/2024г. ще бъдат приемани само присъствено.

Кандидатстването ще се извърши в периода от 13.03.2024г. до 12.00 часа на 26.03.2024г.

Заявления за стипендии подадени след 12.00 часа на 26.03.2024г. няма да се приемат и разглеждат

Всеки кандидат-стипендиант трябва да направи следното:

  1. Да подготви необходимите документи съобразно критериите за кандидатстване, съгласно заповедта на Ректора на МУ-София;
  2. Да провери коректността и пълнотата на документите си.
  3. Да завери в Учебен отдел средния си успех.
  4. Да подаде необходимите документи в стая 111 на първия етаж на колежа.

Документите се подават лично и на място /присъствено/ в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“.

За въпроси, свързани с успеха: тел.02/9154626 или 02/9154627, в зависимост от специалността

За въпроси, свързани с доход: 02/9154623 или 02/9154622

Документи за стипендия могат да подават само студенти – държавна поръчка.

Документи за стипендии на студенти с успех по-нисък от определения минимален – мн.добър 5,00 няма да бъдат разглеждани и остават без последствия.

  • Категориите за отпускане на еднократна помощи и необходими документи са посочени в заявлението, приложено тук:

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)

Post Views: 498