Меню

НОВИНИ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „РЕХАБИЛИТАТОР“ ПОСЕТИХА ДИСКУСИЯ ОРГАНИЗИРАНА ОТ “КАРИТАС БЪЛГАРИЯ”

Даниела Манова и студентът Симони Котев от специалност “Рехабилитатор”, посетиха дискусия организирана от Каритас “България” и Каритас “София” на тема: “Предизвикателства пред младите хора за активен принос в осигуряването на качествена и достъпна дългосрочна грижа за възрастните хора в България”. 

Дискусиите и кръглите маси се осъществяват в рамките на Проект ACF/772 „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ . Основната цел на инициативата е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)

Post Views: 279