Меню

НОВИНИ

ЗАПОЧВА ОНЛАЙН ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ СТИПЕНДИИ ПО ПМС 90 ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023/2024г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТИПЕНДИАНТИ,

Документи за кандидатстване за държавните стипендии по ПМС за зимен семестър на учебната 2023/2024г. ще бъдат приемани онлайн.

Кандидатстването ще се извърши в периода от 27.10.2023г. до 17.11.2023г.

Входираните документи след датата 17.11.2023г. няма да се разглеждат

Всеки кандидат-стипендиант трябва да направи следното:

  1. Да подготви необходимите документи съобразно критериите за кандидатстване, съгласно заповедта на Ректора на МУ-София;
  2. Да провери коректността и пълнотата на документите си;

3.Да сканира документите си в един единствен файл, във формат PDF с резолюция от 150-200 dpi;

  1. Да именува файла с документите си по модела: инициали на колежа, фак №, телефон;
  2. Да изпрати файла с документите си на имейл адреса на МК „Йорданка Филаретова“:

stipendii@mc.mu-sofia.bg

В случай, че липсват някои от необходимите документи или някои от тях не са четливи, кандидатът трябва да сканира само коригираните или липсващите документи в един файл, като в основание запише корекция.

Документите трябва да се подават своевременно.

За въпроси, свързани с успеха: тел.02/9154626 или 02/9154627, в зависимост от специалността

За въпроси, свързани с доход: 02/9154623 или 02/9154622

В случай, че някой от кандидат-студентите не е получил писмен отговор за подадените от него документи до края на работния ден на 21.11.2023г., моля да се обадите на тел. 02/9154621 за обратна връзка.

Документи за стипендия могат да подават само студенти – държавна поръчка.

Документи за стипендии на студенти с успех по-нисък от определения минимален няма да бъдат разглеждани и остават без последствия.

Заявления за еднократна помощ от кандидати, неотговарящи на критериите за редовни стипендии се подават от 15.11.2023г. до 17.11.2023г. на същия електронен адрес: stipendii@mc.mu-sofia.bg

  • Условия, срокове, критерии, необходими документи и заявление за кандидатстване можете да видите тук:
  • Категориите за отпускане на еднократна помощи и необходими документи са посочени в заявлението, приложено тук:

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2023          |            Защита на личните данни (GDPR)

Post Views: 933