Меню

НОВИНИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ В СПЕЦИАЛНОСТ “РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ”

Всички новоприети студенти в специалност „Рентгенов лаборант“ за да се запишат в специалността, трябва да преминат медицински преглед в Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ)за да им се издаде документ за медицинска пригодност за работа в среда на йонизиращи лъчения.

Трябва да носят: лична карта, бележка от психиатър или от психодиспансер, че „не се водят на диспансерен учет“ /не и двете/, за жените от АГ лекар бележка за преглед /и по преценка на гинеколога цитонамазка/.

Медицинските прегледи се правят сутрин от 8.00 до 10.00 ч.

Адреса на Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ): 1606 София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, двор на ВМА, сграда 7

Да се влиза през бариерата между УМБАЛ „Александровска“ и СФ.

Тел. за контакт с регистратура на НЦРРЗ  +359 2 951 58 75

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)

Post Views: 3,994